Kernen i FORM (Forretningsreferencemodel) er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor.

 

Adgang til FORM-online og introduktion til indhold og systematik.

Vejledning til navigation og søgning i FORM-online.

Find links til gældende og ældre versioner af FORM.

Find link til dokumentation om hentning af FORM-data via REST.