Rammearkitekturen udfoldes gennem en række referencearkitekturer der udpeger og definerer relevante arkitektur- og løsningsbyggeblokke.
Der er planlagt en række referencearkitekturer, der indgår i den fælles rammearkitektur.
Referencearkitektur for brugerstyring, version 1.0 og Referencearkitektur for selvbetjening, version 1.0 er de første referencearkitekturer, der er del af den fælles rammearkitektur. 
De enkelte referencearkitekturer bliver publiceret løbende og vil blive opdateret  i takt med bl.a. behov for udvidelse af scope.