Rammearkitekturen udfoldes gennem en række referencearkitekturer der udpeger og definerer relevante arkitektur- og løsningsbyggeblokke.
Der er planlagt en række referencearkitekturer, der indgår i den fælles rammearkitektur, hvoraf nogle er under udvikling og forventes udsendt i offentlig kommentering i andet halvår 2017.
Referencearkitektur for brugerstyring, version 1.0, er den første referencearkitektur, der er del af den fælles rammearkitektur.
De enkelte referencearkitekturer bliver publiceret løbende og vil blive opdateret  i takt med bl.a. behov for udvidelse af scope. Udover brugerstyring er de planlagte referencearkitekturer:

  • Selvbetjening
  • Overblik over egne sager
  • Tværgående processer
  • Deling af data og dokumenter
  • Robust og sikker drift

 

Strategi og referencearkitektur for brugerstyring, der skaber grundlag for, at udvikle fællesoffentlig brugerstyring...