Body: 

Referencearkitekturen for tværgående digitalt overblik sætter pejlemærker for offentlige it-løsninger, der skal bidrage til at give borgere og virksomheder et bedre digitalt overblik over deres anliggender med det offentlige.

Referencearkitekturens scope er, som resten af FDA, tværoffentligt. Det vil sige, at der er fokus på de dele af arkitekturen, der skal sikre, at der kan skabes overblik over data om borgere og virksomheder på tværs af myndigheder. Referencearkitekturen udpeger blandt andet komponenter, krav til snitflader og nedenstående fælles principper, der støtter op om dette formål.

  1. Informationer leveret til overblik er retvisende.
  2. Information leveret til overblik kan distribueres gennem flere kanaler.
  3. Overblik erstatter ikke myndighedsløsninger.
  4. Information leveret til overblik ledsages af oplysninger om, hvorledes brugeren kan få yderligere detaljer.
  5. Overblik er altid deklareret i forhold til, hvilke informationer brugeren kan forvente at finde i overblikket.
  6. Overblik udstilles efter fælles model.
  7. Information, der indgår i et overblik, kan kategoriseres under de klassifikationer, som aftales fællesoffentligt.
  8. Forretningslogik placeres så tæt på datakilden som muligt.
  9. Sikkerhed følger data.
  10. Præsentationslag og orkestreringslag gemmer ikke data.

 

Målgruppen for dette dokument er arkitekter og andre relevante interessenter, der indgår i projekter om tværgående digitale overblik. Referencearkitektur for tværgående digitalt overblik version 1.0 er udarbejdet under- og godkendt af Styregruppen for digital kommunikation. Referencearkitekturen er optaget som del af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) af Udvalget for arkitektur og standarder.

 

Anvendelse
Referencearkitekturen kan frit anvendes af myndigheder, leverandører og andre interesserede. Det er desuden aftalt, at referencearkitekturen skal anvendes i de fællesoffentlige projekter under programmet Mit Overblik, herunder særligt projektet vedrørende etablering af fællesoffentligt orkestreringskomponent og udarbejdelse af fælles standarder for data og services til overblik, som er forankret i Digitaliseringsstyrelsen samt i projektet vedrørende etablering af virksomhedsoverblik, som er forankret i Erhvervsstyrelsen.

Såfremt man har spørgsmål til anvendelsen af referencearkitekturen, opfordres lokale myndigheders projekter til at gå i dialog herom med Digitaliseringsstyrelsen ved at skrive en mail til arkitektur@digst.dk.

 

Det er forventningen, at erfaringer med anvendelse af referencearkitekturen vil give anledning til nye erkendelser og indsigt, der kan give anledning til at opdatere referencearkitekturen. Forslag til opdateringen kan sendes til Digitaliseringsstyrelsen: arkitektur@digst.dk. Det forventes, at referencearkitekturen senest vil blive konsolideret på baggrund af erfaringerne fra ovennævnte projekter omkring årsskiftet 2020/21.

Bemærk, at specifikke dataområder, opgaver, myndigheder og it-systemer, der nævnes i nærværende dokument, skal betragtes som eksempler. Konkrete aftaler og planer for anvendelsen afklares i fællesoffentlig regi i af styregruppen for digital kommunikation. Der henvises til https://digst.dk/digital-service/mit-overblik/om-mit-overblik/