Body: 

Denne referencearkitektur introducerer en fælles beskrivelse af de begreber og sammenhænge, der er væsentlige for at forstå og arbejde med design og implementering af løsninger, der involverer deling af data og dokumenter.

Referencearkitektur for deling af data og dokumenter introducerer et fællesoffentligt sprog og arkitekturmæssige rammer for datadeling. Dokumentet definerer og beskriver de væsentlige begreber omkring videregivelse af data og specificerer en række fælles, udvalgte mønstre for, hvordan it-services kan understøtte datadeling på en effektiv og sammenhængende måde. Referencearkitekturen har til formål at lette brug og genbrug af data i relevante sammenhænge, for eksempel når data indgår i sagsbehandling, selvbetjeningsprocesser, meddelelser fra myndigheder til borgere og virksomheder, m.m.

 

Status

Referencearkitekturen er optaget i ’Den fællesoffentlige rammearkitektur’ af Styregruppen for Data og Arkitektur.