Body: 

Adresse fastsætter hvordan en adresse kan beskrives og dokumenteres med centrale karakteristika. 

Hensigten er at gøre det nemmere at finde frem til stedbestemte objekter og således hjælpe myndigheder, virksomheder og borgere til at navigere i omgivelserne.

Byggeblokken bruger stedbestemte geografiske kontaktpunkter med adresseangivelser. Adresser er typisk defineret, så de udtrykker en relation til Geografiske elementer, (veje, pladser) og Administrative geografiske områder (postdistrikter) samt til deres indbyrdes placering (husnummer, etage placering på etage).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den optegner et koncept, som kan gå igen i mange sammenhænge. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget, som en del af Danmarks Adresser.

Arkitekturperspektiv: 
Organisatorisk optagelse: 
Byggeblok Hovedtype: