Body: 

Der findes en række større distributører af data fra den offentlige sektor. Herunder kan du finde de mest fremtrædende distributionsplatforme i det offentlige landskab. Hvis du kender til en datadistributør som mangler på listen, bør du sende dit forslag til arkitektur@digst.dk.

 

Datadistributionsplatfom Myndighed Beskrivelse Link
Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal Opsamler, opbevarer og udstiller natur- og miljødata. http://www.miljoeportal.dk
Datafordeleren Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribuerer fællesoffentlige grunddata via en række webservices, filbaserede udtræk og hændelsesbeskeder. https://datafordeler.dk/
Den Nationale Serviceplatform (NSP) Sundhedsdatastyrelsen Understøtter datadeling mellem en lang række digitale løsninger, der benyttes af borgere, patienter og medarbejdere i hele sundhedsvæsenet. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/NSP
Det Fælles Datagrundlag (DFDG) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Understøtter deling af nødvendige oplysninger på beskæftigelsesområdet på tværs af relevante parter, herunder jobcentre, a-kasser, borgere og andre aktører. https://star.dk/it/saadan-arbejder-vi-med-it-i-styrelsen/oversigt-over-digitale-platforme-for-eksterne-brugere/styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekrutterings-webservices-og-wiki/webservices-til-dfdg-det-faelles-datagrundlag/
Energidataservice Energinet Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. https://www.energidataservice.dk/da_DK/
ERST Distribution Erhvervsstyrelsen Distribuerer erhvervsdata fra Erhvervsstyrelsen, beriget med virksomhedsrelaterede data fra andre offentlige datakilder. https://data.virk.dk/
Generel UdstillingsLøsning (GUL) Udviklings- og forenklingsstyrelsen Skal efter planen tilbyde én fælles, ensartet og stabil indgang til skattemyndighedernes data. (Under udvikling)
Geodata-Info Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering Geodata-Info gør det muligt for professionelle brugere og borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Geodata-info.dk omfatter desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet. https://geodata-info.dk
Kortforsyningen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribution af kort og geodata på internettet. https://kortforsyningen.dk/
Serviceplatformen og de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT Giver adgang til, at kommuner og kommunale it-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til funktionalitet og data fra offentlige fag- og kildesystemer. https://www.serviceplatformen.dk/
Statistikbanken Danmarks Statistik Indeholder og udstiller officiel statistik, der beskriver det danske samfund. http://www.statistikbanken.dk/
Den offentlige Informationsservice, OIS Udviklings- og forenklingsstyrelsen Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten. https://www.ois.dk/