Datadistributørkatalog

Der findes en række større distributører af data fra den offentlige sektor. Herunder kan du finde de mest fremtrædende distributionsplatforme i det offentlige landskab.

Hvis du kender til en datadistributør som mangler på listen, bør du sende dit forslag til arkitektur@digst.dk.

Datadistributionsplatfom Myndighed Beskrivelse Link
Danmarks Datavindue Danmarks Statistik Danmarks Datavindue skal give en let, effektiv og sikker adgang til danske samfundsdata til forskning, analyse og styring. https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/danmarks-datavindue
Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal Opsamler, opbevarer og udstiller natur- og miljødata. http://www.miljoeportal.dk
Datafordeleren Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribuerer fællesoffentlige grunddata via en række webservices, filbaserede udtræk og hændelsesbeskeder. https://datafordeler.dk/
Dataforsyningen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribuerer geografiske data via kortvisning, webservices, download, web applikationer og API'er. Geografiske data giver informationer vores fysiske omgivelser som fx bygninger, veje, flyfoto og højdeforholdene i det danske landskab. https://dataforsyningen.dk
Dataudvekslingsplatformen (DUPLA) Skat Tilbyder én fælles, ensartet og stabil indgang til skattemyndighedernes data. https://skat.dk/
Den Nationale Serviceplatform (NSP) Sundhedsdatastyrelsen Understøtter datadeling mellem en lang række digitale løsninger, der benyttes af borgere, patienter og medarbejdere i hele sundhedsvæsenet. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/NSP
Den offentlige Informationsservice, OIS Udviklings- og forenklingsstyrelsen Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten. https://www.ois.dk/
Det Fælles Datagrundlag (DFDG) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Understøtter deling af nødvendige oplysninger på beskæftigelsesområdet på tværs af relevante parter, herunder jobcentre, a-kasser, borgere og andre aktører. https://star.dk/it/saadan-arbejder-vi-med-it-i-styrelsen/oversigt-over-digitale-platforme-for-eksterne-brugere/styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekrutterings-webservices-og-wiki/webservices-til-dfdg-det-faelles-datagrundlag/
Digitaliseringskataloget KOMBIT Udstiller blandt andet integrationer til data som anvendes i kommunale løsninger. Digitaliseringskataloget giver overblikket over den fælleskommunale infrastruktur, herunder integrationer og dokumentation.

https://digitaliseringskataloget.dk

DMI - Frie Data Danmarks Meterologiske Institut Udstiller DMI’s meteorologiske data i realtid og historisk. https://www.dmi.dk/frie-data/
Energidataservice Energinet Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. https://www.energidataservice.dk/da_DK/
ERST Distribution Erhvervsstyrelsen Distribuerer erhvervsdata fra Erhvervsstyrelsen, beriget med virksomhedsrelaterede data fra andre offentlige datakilder. https://data.virk.dk/
eSundhed Sundhedsdatastyrelsen eSundhed er Sundhedsdatastyrelsens databank med sundhedsdata, og som skal være med til at skabe større indblik i det danske sundhedsvæsen gennem bl.a. tilgængelighed og synlighed af sundhedsdata. https://www.esundhed.dk/
Forsyningsdataportal Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Forsyningsdataportalen skal fungere som en samlet indgang til data om din forsyningssektor. Portalen er et første udgangspunkt for, hvordan data for forskellige forsyningsområder kan samles på én platform. Platformens formål er at øge anvendelsen af og forbedre tilgangen til data i forsyningssektoren. Det skal på langt sigt øge gennemsigtigheden i sektoren, kvalificere beslutningsgrundlag og skabe grobund for innovation og nye forretningsmodeller. https://forsyningsdataportal.dk/ 
Geodata-Info Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Geodata-Info gør det muligt for professionelle brugere og borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Geodata-info.dk omfatter desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet. https://geodata-info.dk
Jobindsats.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Jobindsats er en statistikbank, hvor du kan finde mere end 200 statistikker om beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet i Danmark. https://jobindsats.dk/
Medstat.dk Sundhedsdatastyrelsen Udstiller statistik for det årlige salg af lægemidler i Danmark 1996-2019.
Informationerne om salget bygger på data fra Lægemiddelstatistikregisteret.
https://medstat.dk/da
MiljøGIS Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens udstilling af natur- og miljødata. stilles til rådighed via kort-visning på nettet. Flere data kan trækkes over i dit eget GIS-system enten ved at downloade specifikke temaer eller trække dem via wms, wmts og wfs.

https://mst.dk/service/miljoegis/
OpenData DK Foreningen Opendata DK Open Data DK er en forening af danske kommuner og regioner, der siden 2016 har samarbejdet om at åbne deres data, bl.a. på en fælles åben dataportal. Åbne data er ikke-persondata, som kan tilgås og bruges gratis af alle. Det kan være alt fra data om kommunernes infrastruktur til socioøkonomisk sammensætning. https://www.opendata.dk
Rigsarkivets Digidata Rigsarkivet Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data. https://digidata.rigsarkivet.dk/
Serviceplatformen og de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT Giver adgang til, at kommuner og kommunale it-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til funktionalitet og data fra offentlige fag- og kildesystemer. https://www.serviceplatformen.dk/
Sprogteknologi Digitaliseringsstyrelsen sprogteknologi.dk samler metadatabeskrivelser om danske sprogressourcer ét sted for at understøtte udviklingen af kunstig intelligens på dansk og dermed bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Platformen sprogteknologi.dk udvides løbende med nye funktionaliteter og ressourcer. https://sprogteknologi.dk/ 
Statistikbanken Danmarks Statistik Indeholder og udstiller officiel statistik, der beskriver det danske samfund. http://www.statistikbanken.dk/
Uddannelsesstatistik Styrelsen for IT og Læring Uddannelsesstatistik er Undervisningsministeriets primære kanal for data og statistik inden for ministeriets politiske område (datavarehuset). Uddannelsesstatistik indeholder en stor del offentligt tilgængeligt data og statistik inden for grundskoleområdet, det gymnasiale område samt erhvervsuddannelsesområdet. https://uddannelsesstatistik.dk/
Vejdirektoratets Nationale Access Point (NAP) Vejdirektoratet NAP er vejdirektoratets oversigt over maskinelæsbare datastrømme om dansk trafikdata. Disse data er særligt egnet til at understøtte livefeeds af trafikinformation til serviceydere. https://du-portal-ui.dataudveksler.app.vd.dk/