Body: 

Der findes en række større distributører af data fra den offentlige sektor. Herunder kan du finde de mest fremtrædende distributionsplatforme i det offentlige landskab. Hvis du kender til en datadistributør som mangler på listen, bør du sende dit forslag til arkitektur@digst.dk .

Datadistributionsplatfom Myndighed Beskrivelse Link
Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal Opsamler, opbevarer og udstiller natur- og miljødata. http://www.miljoeportal.dk
Datafordeleren Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribuerer fællesoffentlige grunddata via en række webservices, filbaserede udtræk og hændelsesbeskeder. https://datafordeler.dk/
Den Nationale Serviceplatform (NSP) Sundhedsdatastyrelsen Understøtter datadeling mellem en lang række digitale løsninger, der benyttes af borgere, patienter og medarbejdere i hele sundhedsvæsenet. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/NSP
Den offentlige Informationsservice, OIS Udviklings- og forenklingsstyrelsen Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten. https://www.ois.dk/
Dataudvekslingsplatformen (DUPLA) Skat tilbyder én fælles, ensartet og stabil indgang til skattemyndighedernes data. https://skat.dk/
Det Fælles Datagrundlag (DFDG) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Understøtter deling af nødvendige oplysninger på beskæftigelsesområdet på tværs af relevante parter, herunder jobcentre, a-kasser, borgere og andre aktører. https://star.dk/it/saadan-arbejder-vi-med-it-i-styrelsen/oversigt-over-digitale-platforme-for-eksterne-brugere/styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekrutterings-webservices-og-wiki/webservices-til-dfdg-det-faelles-datagrundlag/
Digitaliseringskataloget KOMBIT Udstiller blandt andet integrationer til data som anvendes i kommunale løsninger. Digitaliseringskataloget giver overblikket over den fælleskommunale infrastruktur, herunder integrationer og dokumentation.

https://digitaliseringskataloget.dk

DMI - Frie Data Danmarks Meterologiske Institut Udstiller DMI’s meteorologiske data i realtid og historisk. https://www.dmi.dk/frie-data/
eSundhed Sundhedsdatastyrelsen eSundhed er Sundhedsdatastyrelsens databank med sundhedsdata, og som skal være med til at skabe større indblik i det danske sundhedsvæsen gennem bl.a. tilgængelighed og synlighed af sundhedsdata. https://www.esundhed.dk/
Energidataservice Energinet Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. https://www.energidataservice.dk/da_DK/
ERST Distribution Erhvervsstyrelsen Distribuerer erhvervsdata fra Erhvervsstyrelsen, beriget med virksomhedsrelaterede data fra andre offentlige datakilder. https://data.virk.dk/
Geodata-Info Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering Geodata-Info gør det muligt for professionelle brugere og borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Geodata-info.dk omfatter desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet. https://geodata-info.dk
Kortforsyningen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribution af kort og geodata på internettet. https://kortforsyningen.dk/
Medstat.dk Sundhedsdatastyrelsen Udstiller statistik for det årlige salg af lægemidler i Danmark 1996-2019.
Informationerne om salget bygger på data fra Lægemiddelstatistikregisteret.
https://medstat.dk/da
Serviceplatformen og de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT Giver adgang til, at kommuner og kommunale it-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til funktionalitet og data fra offentlige fag- og kildesystemer. https://www.serviceplatformen.dk/
Statistikbanken Danmarks Statistik Indeholder og udstiller officiel statistik, der beskriver det danske samfund. http://www.statistikbanken.dk/
Uddannelsesstatistik Styrelsen for IT og Læring Uddannelsesstatistik er Undervisningsministeriets primære kanal for data og statistik inden for ministeriets politiske område (datavarehuset). Uddannelsesstatistik indeholder en stor del offentligt tilgængeligt data og statistik inden for grundskoleområdet, det gymnasiale område samt erhvervsuddannelsesområdet. https://uddannelsesstatistik.dk/
Vejdirektoratets Nationale Access Point (NAP) Vejdirektoratet NAP er vejdirektoratets oversigt over maskinelæsbare datastrømme om dansk trafikdata. Disse data er særligt egnet til at understøtte livefeeds af trafikinformation til serviceydere. https://nap.vd.dk/