Body: 

Formål

Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) har til formål at understøtte, at offentlig digitalisering udvikles med fokus på sammenhæng i brugerrejser og processer, sikker og effektiv datadeling, samt fælles standarder og infrastruktur, hvor det er relevant. Udvalget for arkitektur og standarder har ansvar for at udvikle og vedligeholde den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), som er en portefølje af arkitekturprodukter, der giver borgerne en oplevelse af sammenhængende service på tværs af myndigheder, samt sikker og effektiv datadeling til målrettede og effektive indsatser.

Udvalget skal bistå de øvrige styregrupper i det fællesoffentlige samarbejde og generelt understøtte offentlige myndigheder med rådgivning, udvikling og formidling om arkitektur og standardisering for digitalisering, når det er relevant.

 

Opgaver

  1. Styring af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA)
  2. Rådgivning af Partsforum, styregrupper og projekter om arkitektur og standarder
  3. Arkitektur-review af digitaliseringsprojekter
  4. Udvikling og vedligeholdelse af konkrete arkitekturprodukter og standar-der
  5. Formidling af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA)

 

Sammensætning
Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) er sammensat med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, SDFE, ERST, UFST, STAR, STIL, MFVM, SDS, ATP, Rigspolitiet, DST og DIGST. KL og Danske Regioner deltager med to repræsentanter.