Body: 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sætter rammerne for den fællesoffentlige digitalisering. Hvidbogen udspringer af initiativ 8.1 i strategien og fastlægger rammerne for arkitekturarbejdet for sikker og effektiv deling af data og tværgående processer.

Arkitekturarbejdet i strategien

Den offentlige sektor arbejder i fællesskab målrettet på at konsolidere Danmarks digitale fundament ved at sikre en fælles ramme for digital arkitektur og en sammenhængende it-infrastruktur.

Strategien fastslår, at der er brug for fælles arkitekturprincipper og retningslinjer, så også systemer på tværs af myndighedsskel let og sikkert kan udveksle og anvende data. Principper og retningslinjer tager udgangspunkt i det fællesoffentlige arbejde fra blandt andet grunddataprogrammet.

Derfor skal der udvikles en fællesoffentlig digital arkitektur, som sætter rammerne for deling af data mellem myndigheder. Arkitekturen er normativ for arbejdet med at standardisere og forbedre data, samt når der er brug for at dele data på tværs af myndigheder, fx i en sagsbehandlingsgang.

Hvidbogen fastlægger rammerne for arkitekturarbejdet

Visionen for den fællesoffentlige digitale arkitektur er:

Den digitalt sammenhængende offentlige sektor
Den fælles arkitektur for digitalisering skal på sikker vis understøtte tværgående processer og effektiv deling af data på tværs af myndigheder samt mellem den offentlige og den private sektor.
Målet er, at borgerne og virksomhederne oplever en service, der er effektiv, sammenhængende, transparent og målrettet den enkeltes behov samt understøtter innovation, vækst og udvikling i samfundet.

Visionen udmøntes i otte arkitekturprincipper, der konkretiseres i form af arkitekturregler, som digitaliseringsprojekterne skal bruge til udformningen af digitale løsninger, der skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor for borgere og virksomheder. Arkitekturreglerne operationaliseres med fælles metoder og sprog for arkitekturarbejdet, fælles referencearkitekturer og byggeblokke, standarder og krav samt fælles løsninger.

Den fælles arkitektur anvendes i første omgang af de 33 initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. På den måde afprøves og modnes den fælles arkitektur.

Der er enighed mellem regeringen, KL og Danske Regioner om på et senere tidspunkt at drøfte, om den fællesoffentlige digitale arkitektur skal anvendes bredere i den offentlige sektor.