Hent alle modelregler i en PDF-fil her: Modelregler.pdf - eller find en regel på en liste her: Liste over Modelregler

Du kan også læs de enkelte regler i sammenhæng i menuen herunder.

Bemærk: Der er i efteråret 2018 igangsat et projekt med at justere de fællesoffentlige modelregler. Projektet omfatter et samarbejde med KL og KOMBIT om at etablere én fælles metode til modellering af begreber og data. Justeringen skal endvidere rette op på de mindre uhensigtsmæssigheder, som er identificeret gennem den praktiske brug af reglerne. De justerede modelregler forventes forelagt til godkendelse til marts og offentliggjort herefter.