I FAQ'en finder du svar på spørgsmål om modelreglerne. Svarene guider desuden videre til uddybende indhold på hjemmesiden.
Hvad er modelregler?

Modelreglerne - de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering - er regler for dokumentation af de begreber og data, som udveksles på tværs af offentlige myndigheder.

Modelreglerne handler om:

 • at der skal udarbejdes begrebs- og datamodeller
 • at der skal være sammenhæng mellem forskellige typer af modeller
 • at der skal anvendes samme modelleringssprog
 • at der skal være klarhed om modellers ejerskab, versionering og godkendelsesstatus
 • at modeller skal være tilgængelige for anvendere
 • at begreber og data navngives entydigt og meningsfyldt
 • at begreber og data er defineret fyldestgørende.

 

Modelreglerne er udarbejdet i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 som en udmøntning af hvidbogens arkitekturregel 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data.

 

Læs hvidbogens arkitekturregel 6.2.

Læs mere om modelreglernes formål og metode.

Hvad er niveau 1, 2 og 3?

Modelreglerne er inddelt i tre niveauer, som understøtter forskellige behov:

 • Niveau 1 (formidling) udgøres af et mindre antal basale regler, som handler om grundlæggende dokumentation af modellen, tilføjelse af metadata, et ensartet grafisk udtryk, samt at modellen er udstillet på internettet.
 • Niveau 2 (genbrug) tillægger yderligere regler, som vedrører genbrug af modelelementer fra eksisterende modeller, højere kvalitet i definitioner og betegnelser samt anvendelse af et standardiseret udvekslingsformat.
 • Niveau 3 (sammenhæng) tillægger yderligere regler, som vedrører datasammenhæng, muliggør sømløs automatisk sammenstilling af data i services og tjenester samt selvbeskrivende data.

 

Valg af niveau for en konkret model bør ske ud fra en vurdering af, hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt i forhold til nuværende og kommende anvendelse af data.

Initiativerne i digitaliseringsstrategien anbefales at udarbejde modeller på niveau 2 (genbrug). På sigt forventes mere modne myndigheder at modellere på niveau 3 (sammenhæng).

Der er udarbejdet en vejledning til hvert af de tre niveauer.

Læs mere om niveauerne her.

Hvem skal anvende modelreglerne?

Modelreglerne skal anvendes af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi til beskrivelse og modellering af begreber og data. 

Modelreglerne kan anvendes, og anbefales anvendt, i den offentlige sektor i øvrigt.

Det anbefales, at initiativerne i digitaliseringsstrategien udarbejder modeller på niveau 2 (genbrug). Begrebs- og datamodeller, som er udarbejdet i regi af digitaliseringsstrategien, skal indleveres til et tjek af, om modellerne overholder modelreglerne som led i det generelle arkitekturreview.

Læs mere om modelreglernes styring.

Læs mere om arkitekturreview.

Hvor kan man finde de færdige modeller?

Der arbejdes på etablering af et modelkatalog, hvor de færdige begrebs- og datamodeller kan udstilles og gøres tilgængelige.

Modelkataloget skal tjene til formidling og dokumentation af offentlige begreber og data.

Endvidere skal modelkataloget understøtte, at eksisterende begrebsdefinitioner og datamodeller kan genbruges af andre myndigheder, frem for at hver myndighed definerer samme begreb på ny.

Hvor kan man hente hjælp?

Der er hjælp at hente, når man skal anvende modelreglerne:

 • Vejledninger: Der er udarbejdet vejledninger med trinvise beskrivelser af, hvordan man udarbejder begrebs- og datamodeller i overensstemmelse med modelreglerne på henholdsvis niveau 1, 2 og 3. Find vejledningerne her.
 • Modelleringsværktøj: Der er udarbejdet en opsætning til et modelleringsværktøj, som understøtter modelreglerne. Læs mere om opsætningen her.
 • Kursustilbud: Læs mere her.
 • Rådgivning: Sekretariatet for initiativ 8.1 kan yde rådgivning om modelreglerne. Læs mere her.
Hvordan kommer jeg i gang med at bruge modelreglerne?

Man kan med fordel begynde således:

 1. Brug lidt tid på at læse. Det kan anbefales, at man bruger tid på at sætte sig ind i modelreglernes formål og metode.
 2. Afklar om der er behov for modelreglernes niveau 1, 2 eller 3. Digitaliseringsstrategiens initiativer anbefales at modellere på niveau 2 (genbrug). Læs mere om niveauerne her.
 3. Anvend den vejledning, som hører til det valgte niveau. Vejledningen gennemgår, hvordan man bruger de relevante modelregler. Fra vejledningerne henvises der til, hvor man kan læse mere om de enkelte modelregler. Find vejledningerne her.
 4. Kontakt sekretariatet for initiativ 8.1 og tag en snak med os. Læs mere her.

 

Læs også organisatoriske anbefalinger til modelreglerne.

Hvorfor skal man anvende fælles modelregler?

Grundig, korrekt og systematisk modellering af begreber og data er en udfordring mange steder i den offentlige sektor. For det første er det fagligt kompliceret og forudsætter specialistkompetencer. For det andet har begrebsafklaring og datamodellering ofte implikationer ud over det konkrete faglige arbejde med modellering, fx implikationer i forhold til lovgivning og koordinering med andre myndigheder. For det tredje er der ikke fælles standarder og metoder, som den enkelte myndighed eller datamodellør kan tage udgangspunkt i, så der vælges ofte nye metoder og standarder til det enkelte projekt.

Med målsætningen om øget genbrug af data i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder, er der behov for bedre og mere ensartet begrebsafklaring og datamodellering. Fællesoffentlige modelregler er en forudsætning for at opnå det mål.

Ved at anvende fællesoffentlige modelregler opnår man en række fordele:

 • God international praksis for modellering
 • Begreber og data kan nemmere genbruges
 • Sammenhæng fra lovgivning til it-system
 • Fælles sprog, kompetenceudvikling og værktøjer
 • Bedre forberedt på nye muligheder med data

 

Læs mere om modelreglernes formål.