Body: 

Der er udarbejdet udkast til retningslinjer for udformning og anvendelse af http-URIer.

Http-URIer anvendes til entydig identifikation af data, datasæt, datamodeller og modelelementer.

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i tilsvarende internationale retningslinjer, og de skal sikre, at http-URIer holdes unikke og vedvarende, så de, når de anvendes til  opslag, altid peger på samme ressource.

Retningslinjerne har været til offentlig kommentering i perioden 15. januar - 15. marts 2018. Alle indkomne kommentarer kan findes her på siden. Kommentarerne er efterfølgende indarbejdet i retningslinjerne.