Introduktion til retningslinjer for stabile HTTP-URIer

Der er udarbejdet retningslinjer for udformning og anvendelse af HTTP-URIer.

Http-URIer anvendes til entydig identifikation af data, datasæt, datamodeller og modelelementer.

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i tilsvarende internationale retningslinjer, og de skal sikre, at HTTP-URIer holdes unikke og vedvarende, så de, når de anvendes til opslag, altid peger på samme ressource.

Retningslinjerne er vedtaget af udvalget for arkitektur og standarder.

 

  Læs retningslinjer for stabile HTTP-URIer