Body: 

Der er udarbejdet udkast til retningslinjer for udformning og anvendelse af http-URIer.

Der er udarbejdet udkast til retningslinjer for udformning og anvendelse af http-URIer.

Http-URIer anvendes til entydig identifikation af data, datasæt, datamodeller og modelelementer.

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i tilsvarende internationale retningslinjer, og de skal sikre, at http-URIer holdes unikke og vedvarende, så de, når de anvendes til opslag, altid peger på samme ressource.

Retningslinjerne har været til offentlig kommentering i perioden 15. januar - 15. marts 2018. Alle indkomne kommentarer kan findes her på siden. Kommentarerne blev efterfølgende indarbejdet i retningslinjerne. I den efterfølgende periode har retningslinjerne været anvendt og de praktiske erfaringer der dermed er opnået, vil blive indarbejdet i en endelig udgave der forventes offentlig gjort i Q3 2020. Indtil da kan retningslinjerne stadig anvendes som de foreligger i det nuværende udkast hvis der tages højde for følgende:

  • Under afsnittet ’Brug af {domæne}’ beskrives brugen af underdomæner. Denne brug forventes ikke videreført som en del af retningslinjerne.
  • Under afsnittet ‘Brug af {reference}’ anbefales det at anvende tegnet # som fragmenttegn efter navneområdedelen af URIen når URIen benyttes til at identificere modelelementer (type = ’model’). Dette vil fremover ikke længere være en anbefalet brug,
  • Under afsnittene ’Brug af {type}’ og ’Brug af {emne}’ listes en række typer og emner til anvendelse i URIernes mønstre. Begge lister bliver i begrænset omfang ændret. Herunder beskries kort de type- og emne-mønstrer der på nuværende tidspunkt vides at ville indgå I den endelige version.

URI-mønstre til og med type-niveau :

 

URI-mønster

Beskrivelse

https://data.gov.dk/model/.../

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af databeskrivende modeller, eksempelvis kernemodeller, vokabularer, anvendelsesmodeller og -profiler.

https://data.gov.dk/concept/.../

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af datamodeller når disse anvendes i eller er et klassifikationssystem, en taksonomi eller anden form for begrebssystem.

https://data.gov.dk/dataset/.../

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af et sæt eller en samling af data.

https://data.gov.dk/id/.../

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet..

https://data.gov.dk/eid/.../

Angiver at URIen er en identifikator for et objekt anvendt i SAML-sammenhæng.

https://data.gov.dk/api/.../

Bruges når URIen anvendes til at identificere et http-baseret webapi (eller webservice).

 

URI-mønstre til og med emne-niveau :

 

URI-mønster

Beskrivelse

https://data.gov.dk/model/core/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af en kernemodel eller et vokabular – en model som beskriver et snævert emneområde.

https://data.gov.dk/model/profile/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af en anvendelsesmodel eller en anvendelsesprofil.

https://data.gov.dk/concept/core/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af en kernemodel/et vokabular herunder en kerne begrebsmodel – en model som beskriver et snævert emneområde.

https://data.gov.dk/concept/profile/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af et begrebssystem (= skos:ConceptsScheme).

https://data.gov.dk/dataset/lang/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af et sæt eller en samling af data hvor emnet – i bred forstand – er sprog eller sprogteknologi.

https://data.gov.dk/dataset/geo/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af et sæt eller en samling af data hvor emnet er af geografisk karakter.

https://data.gov.dk/dataset/env/

Bruges, når URIen skal anvendes til identifikation af et sæt eller en samling af data hvor emnet er miljø.

https://data.gov.dk/id/thing/

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt af uspecificeret karakter. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet.

https://data.gov.dk/id/person/

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet..

Angiver at URIen identificerer en person.

https://data.gov.dk/id/place/

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet..

Angiver at URIen identificerer et sted eller en lokation,

https://data.gov.dk/id/organization/

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet..

Angiver at URIen identificerer en organisation i bred forstand.

https://data.gov.dk/id/doc/

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet..

Angiver at URIen identificerer et dokument.

https://data.gov.dk/id/event/

Angiver, at URIen er en identifikator for et ikke digitalt objekt. Objektet selv kan med andre ord ikke tilgås direkte via internettet..

Angiver at URIen identificerer en hændelse eller en begivenhed..