Body: 

Der er udarbejdet retningslinjer for udformning og anvendelse af HTTP-URIer.

Der er udarbejdet retningslinjer for udformning og anvendelse af HTTP-URIer.

Http-URIer anvendes til entydig identifikation af data, datasæt, datamodeller og modelelementer.

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i tilsvarende internationale retningslinjer, og de skal sikre, at HTTP-URIer holdes unikke og vedvarende, så de, når de anvendes til opslag, altid peger på samme ressource.

Retningslinjerne er vedtaget af udvalget for arkitektur og standarder.