Body: 

For at lette projekternes arbejde med at overholde de fælles regler for arkitekturarbejdet udarbejdes der i regi af den fællesoffentlige digitale arkitekturtjekliste-værktøjer, som projekterne kan bruge til at følge op på deres overholdelse af reglerne. I første omgang er der lavet en tjekliste for hvidbogens principper og arkitekturregler.

Arkitekturtjekliste med hvidbogens principper og arkitekturregler

Tjeklisten er et regneark, som kan anvendes til at gennemgå hvordan et projekt forholder sig til hvidbogens principper og arkitekturregler. Formålet er, at en projektleder, projektarkitekt eller reviewer kan stille spørgsmål, kommentere og vurdere projektet.

Regnearket giver mulighed for nemt og struktureret at give en vurdering af relevans set i forhold til projektets scope og fase, vurdere grad af overholdelse samt give korte kommentarer og anbefalinger til projektet.

Tjeklisten indeholder referencer til relevant uddybende information og vil blive opdateret efterhånden som leverancerne i den fællesoffentlige digitale arkitektur bliver godkendt af Styregruppen for data og arkitektur. Du kan downloade tjeklisten i i Excel og eller lave en kopi af et Google regneark.

Tjeklisten kan fx bruges i forbindelse med:

  • projektplanlægning
  • review af projektplan
  • udformning af kravspecifikation
  • review af kravspecifikation
  • udformning af tilbud
  • review af tilbud
  • review af løsning