Arkitekturtjeklister

For at lette projekternes arbejde med at overholde de fælles regler for arkitekturarbejdet udarbejdes der i regi af den fællesoffentlige digitale arkitekturtjekliste-værktøjer, som projekterne kan bruge til at følge op på deres overholdelse af reglerne. I første omgang er der lavet en tjekliste for hvidbogens principper og arkitekturregler, samt et overblik over tjeklister til forskellige arbejdsroller sat i forhold til FDA principperne. Begge tjeklister kan downloades nederst på siden.

Arkitekturtjekliste med hvidbogens principper og arkitekturregler

Tjeklisten er et regneark, som kan anvendes til at gennemgå hvordan et specifikt projekt forholder sig til hvidbogens principper og arkitekturregler. Formålet er, at en projektleder, projektarkitekt eller reviewer kan stille spørgsmål, kommentere og vurdere projektet.

Regnearket giver mulighed for nemt og struktureret at give en vurdering af de enkelte reglers relevans set i forhold til projektets scope og fase. En udfyldt tjekliste giver udeforstående en hurtig og nem mulighed for at vurdere projektet samt give korte kommentarer og anbefalinger.

Tjeklisten indeholder referencer til relevant uddybende information og vil blive opdateret efterhånden som leverancerne i den fællesoffentlige digitale arkitektur bliver godkendt af udvalget for arkitektur og standarder. Du kan downloade tjeklisten i i Excel og eller Open Office-format.

Tjeklisten kan fx bruges i forbindelse med:

  • projektplanlægning
  • review af projektplan
  • udformning af kravspecifikation
  • review af kravspecifikation
  • udformning af tilbud
  • review af tilbud
  • review af løsning

 

Overblik over tjeklister

Overblikket over tjeklister indeholder alle tjeklister fra FDA indsat i et samlet skema. De er placeret i forhold til FDA principperne, og er forklaret med en kort beskrivelse og målgruppe.

Overblikket bør bruges til at finde relevante tjeklister til de forskellige dele og faser af et projekt, samt til at understøtte de mest kirtiske arkitekturfunktioner der er tilknyttet forskellige arbejdsroller.

Tjeklisterne i overblikket er relevante for medlemmer af styregrupper, projektledere, projektarkitekter og udeforstående der skal vurdere projektet. Tjeklisterne sørger samlet set for at en vurderingsperson eller en reviewarkitekt kan komme omkring hele projektet, uden at overse noget væsentligt.