Body: 

Digitaliseringsklar lovgivning indeholder værktøjer og vejledning til at gør ny lovgivning klar til at blive realiseret i digitale forretningsløsninger.

Hensigten er at love og regler skal fungere i praksis, i takt med at myndighederne bliver mere og mere digitale.

Byggeblokken målretter sig det lovforberedende arbejde og indeholder bl.a. fokus på lovkvalitet, brug af geografi i lovgivningen og fokus på konsekvensanalyser.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den, dog mere indirekte, understøtter genbruget af øvrige byggeblokke. 

Arkitekturperspektiv: 
Organisatorisk optagelse: 
Byggeblok Hovedtype: 
Udgiverorganisation: