Byggeblok: Sundhedskort-appen

Sundhedskort-appen fungerer som gyldigt bevis for et gyldigt sundhedskort i Danmark, men følger gyldigheden af det fysisk udstedte sundhedskort.

Hensigten er at gøre det nemmere at dokumentere gyldigt sundhedskort for brugeren selv, samt for børn op til 15 år, som brugeren har forældremyndighed for. 

Byggeblokken fungerer med en stregkode, som kan scannes af dem som kørekortet fremvises til. Appen benytter sig af NemID i forbindelse med brugerens oprettelse. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (Aflæsning af udstedt bevis), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Kørekort-appen

Kørekort-appen fungerer som gyldigt bevis for kørekort i Danmark, men følger gyldigheden af det fysisk udstedte kørekort.

Hensigten er at gøre det nemmere dels at dokumentere gyldigt kørekort under kørsel i Danmark, dels at fremvise kørekort som fx identifikation/legitimation.

Byggeblokken fungerer med en QR-kode, som kan scannes af dem som kørekortet fremvises til. Appen benytter sig af NemID/MitID i forbindelse med brugerens oprettelse. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (Aflæsning af udstedt bevis), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Fællesoffentlig brugertest understøtter at selvbetjening, nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter fungerer for brugerne.

Hensigten er at standardisere udvalgte testaktiviteter for relevante løsninger i den offentlige sektor.

Byggeblokken består af; en introduktion til den fællesoffentlige brugertest, Vejledning til identificering af målgrupper og hovedveje gennem løsningen, samt Tillægsbeskrivelse til den fællesoffentlige slutbrugertest, som tester brugerens vej ind og ud af den digitale løsning.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (systemtest), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

DCAT-AP-DK fastsætter hvordan datasæt og datakataloger kan beskrives og dokumenteres med centrale karakteristika, i en dansk kontekst.

Hensigten er at omsætte de grundlæggende strukturer og elementer fra EU Kommissionens profil DCAT-AP til en dansk kontekst.

Specifikationen består af både obligatoriske, anbefalede og valgfrie egenskaber til beskrivelse af metadata og det som udgør denne danske profilering er enkelte nye egenskaber til beskrivelse af sammenhænge til dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den bygger på en international standard - DCAT fra W3C. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget. Endvidere benytter bl.a. Sprogteknologi byggeblokken, ligesom at Joinup benytter EU Kommissionens profil DCAT-AP.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning til arkitekturdokumentation med ArchiMate er en introduktion til komme i gang med modelleringssproget.

Hensigten er at støtte og modne anvendelsen af ArchiMate som fælles modelsprog.

Byggeblokken sætter anvendelsen af ArchiMate i en dansk offentlig kontekst, bl.a. i forhold til projekters anvendelse af FDA-rammearkitektur og Statens IT-projektmodel.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (forretningsmodellering) som mange parter står med. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning om arkitekturmetode er en procesorienteret arkitekturmetode, som kan supplere FDA Retningslinjer om arkitekturdokumentation.

Hensigten er at støtte digitaliseringsprojekter i at anvende FDA.

Byggeblokken tager udgangspunkt i standarden The Open Group Architecture Framework (TOGAF) og dennes Architecture Development Method (ADM), tilpasset en dansk offentlig kontekst. TOGAF er understøttet af modelsproget ArchiMate.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (forretningsmodellering) som mange parter står med. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger skal hjælpe med design og videreudvikling af selvbetjeningsløsninger.

Hensigten er at øge brugervenligheden og forbedre datakvaliteten i selvbetjeningsløsninger.

Byggeblokken passer godt sammen med Once Only Principle og giver en model for identifikation af databehov og datakilder, der er nødvendige og tilstrækkelige for at understøtte det konkrete selvbetjeningsforløb. Vejledningen gennemgår også princippet overdragelse mellem forskellige selvbetjeningsløsninger og giver et bud på forskellige mønstre for, hvordan det kan implementeres optimalt ud fra givne hensyn.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge genbruget af data. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledningen beskriver hvordan en offentlig myndighed kan udstille sine data til videre brug.

Hensigten er at øge mængden af data som udstilles.

Byggeblokken indeholder bl.a. en tjekliste: Få et overblik over, hvilke data du har, Vurdér om der er fortrolighedshensyn, Dokumentér dine data, Få registreret dine data i Datasætkataloget og Udstil data som du har dem.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for delingen og åbningen af data. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Statens IT-Projektmodel er en generel projektledelsesmodel, som kan bruges af alle typer af statslige it-projekter.

Hensigten er at at flere statslige it-projekter lykkes indenfor sine definerede rammer.

Byggeblokken indeholder en fasemodel for projektgennemførelse samt en række styringsdokumenter, vejledninger og procesguider. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (projektledelse) som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Sprogteknologi.dk

Sprogteknologi.dk udstiller metadatabeskrivelser om danske sprogressourcer.

Hensigten er at samle alle relevante sprogressourcer, for at understøtte udviklingen af kunstig intelligens på dansk.

Byggeblokken muliggør manuel fremsøgning af ressourcer og lader sig datahøste af Datavejviser samt af Den Europæiske Dataportal. Byggeblokken udstiller ikke metadata om sprogressourcer, der er betalingspålagte.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for machine learning, som kan være en løftestang for at øge brugen af data.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse: