Sharing and Reuse Framework for IT Solutions er EU's rammeværk for genbrug af komponenter og løsninger.

Hensigten er at øge mængden af genbrug på tværs af organisationer og EU-medlemsstater.

Byggeblokken består af 10 anbefalinger, som myndigheder kan læne sig op ad, samt en metodevejledning til at lette implementeringen af anbefalingerne.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (udvikling af systemunderstøttelse) som mange parter står med. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Fællesoffentlig brugertest understøtter at selvbetjening, nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter fungerer for brugerne.

Hensigten er at standardisere udvalgte testaktiviteter for relevante løsninger i den offentlige sektor.

Byggeblokken består af; en introduktion til den fællesoffentlige brugertest, Vejledning til identificering af målgrupper og hovedveje gennem løsningen, samt Tillægsbeskrivelse til den fællesoffentlige slutbrugertest, som tester brugerens vej ind og ud af den digitale løsning.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (systemtest), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning til arkitekturdokumentation med ArchiMate er en introduktion til komme i gang med modelleringssproget.

Hensigten er at støtte og modne anvendelsen af ArchiMate som fælles modelsprog.

Byggeblokken sætter anvendelsen af ArchiMate i en dansk offentlig kontekst, bl.a. i forhold til projekters anvendelse af FDA-rammearkitektur og Statens IT-projektmodel.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (forretningsmodellering) som mange parter står med. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning om geografi i lovgivningen skal give bedre og mere entydig stedbestemmelse i lovgivning.

Hensigten er at gøre lovgivningen nemmere at administrere og efterleve.

Byggeblokken fokuserer bl.a. på at geodata, som etableres i forbindelse med nye love og bekendtgørelser følger fællesoffentlige standarder og kan anvendes tværoffentligt, samt på at allerede eksisterende fællesoffentlige geodata anvendes i lovgivningen hvor muligt.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den, dog mere indirekte, understøtter genbruget af øvrige byggeblokke. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning om arkitekturmetode er en procesorienteret arkitekturmetode, som kan supplere FDA Retningslinjer om arkitekturdokumentation.

Hensigten er at støtte digitaliseringsprojekter i at anvende FDA.

Byggeblokken tager udgangspunkt i standarden The Open Group Architecture Framework (TOGAF) og dennes Architecture Development Method (ADM), tilpasset en dansk offentlig kontekst. TOGAF er understøttet af modelsproget ArchiMate.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (forretningsmodellering) som mange parter står med. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger skal hjælpe med design og videreudvikling af selvbetjeningsløsninger.

Hensigten er at øge brugervenligheden og forbedre datakvaliteten i selvbetjeningsløsninger.

Byggeblokken passer godt sammen med Once Only Principle og giver en model for identifikation af databehov og datakilder, der er nødvendige og tilstrækkelige for at understøtte det konkrete selvbetjeningsforløb. Vejledningen gennemgår også princippet overdragelse mellem forskellige selvbetjeningsløsninger og giver et bud på forskellige mønstre for, hvordan det kan implementeres optimalt ud fra givne hensyn.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge genbruget af data. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

UML fastsætter modelsproget for grafiske beskrivelser af systemer som består af flere entiteter (distributed objects).

Hensigten er at ensarte beskrivelsen af software og data.

Byggeblokken benytter klassediagrammer til beskrivelse af begreber og data. UML definerer desuden diagrammer til beskrivelse af struktur og adfærd, ligesom det kan bruges til modellering af fx. usecases og sekvensdiagrammer.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi sproget er lavet af en international standardiseringsorganisation og fordi det er relativt nemt at benytte.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

TOGAF er et standardiseret rammeværk for arkitekturmetode.

Hensigten er at øge brugen af arkitekturaktiviteter og på denne måde sikre bedre effektivitet i organisationernes virke.

Byggeblokken består af 10 moduler, som tilsammen sikrer struktur og proces på opbygningen og vedligeholdelsen af arkitekturarbejde. TOGAF er understøttet af modelsproget ArchiMate.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er lavet af en international standardiseringsorganisation. Desuden synes vi at byggeblokken er god fordi den bygger på andre international standarder.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Vejledningen beskriver hvordan en offentlig myndighed kan udstille sine data til videre brug.

Hensigten er at øge mængden af data som udstilles.

Byggeblokken indeholder bl.a. en tjekliste: Få et overblik over, hvilke data du har, Vurdér om der er fortrolighedshensyn, Dokumentér dine data, Få registreret dine data i Datasætkataloget og Udstil data som du har dem.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for delingen og åbningen af data. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Statens IT-Projektmodel er en generel projektledelsesmodel, som kan bruges af alle typer af statslige it-projekter.

Hensigten er at at flere statslige it-projekter lykkes indenfor sine definerede rammer.

Byggeblokken indeholder en fasemodel for projektgennemførelse samt en række styringsdokumenter, vejledninger og procesguider. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (projektledelse) som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse: