Referencearkitektur for Selvbetjening viser hvordan desing og implementering heraf kan håndteres.

Hensigten er at understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og brugerrejser.

Byggeblokken udpeger kapabiliteterne, som tilsammen realiserer  et selvbetjeningsforløb: Forberedelse, Kernen, Afrunding og Overdragelse (som håndterer overdragelsen fra et selvbetjeningsforløb til det næste). Byggeblokken fastlægger desuden en række principper for arbejdet med selvbetjening.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren viser hvordan design og implementering kan håndteres.

Hensigten er at forenkle og standardisere den måde, hvorpå data opsamles og stilles til rådighed.

Byggeblokkens fokus er på: Måleudstyr (skaber forskellige typer af data om borgerens helbredstilstand, Lokal opsamlingsenhed (opsamler data fra måleudstyr lokalt hos borgeren), Centralt opsamlingspunkt (Modtager opsamlede data, lagrer og klargører dem til anvendelse), Repository (anvendelseslageret med dokumenter, datasæt og billeder).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for logistikløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation viser hvordan automatiseret identifikation og lokalisering af alle slags fysiske entiteter kan håndteres.

Hensigten er at styrke logistikken i sundhedsvæsnet og dermed mindske spildt tid og spildte varer.

Byggeblokken ligger meget vægt på etablerede standarder og fremsætter en række principper og anbefalinger. Desuden påpeges det, at lokalisering uden identifikation sjældent giver praktisk mening.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for logistikløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for informationssikkerhed viser hvordan et passende højt og dokumenteret sikkerhedsniveau kan håndteres.

Hensigten er at sætte fælles rammer for arbejdet med informationssikkerhed.

Byggeblokken opstiller en fælles vision, fælles værdier og fælles principper og ligger vægt på at der arbejdes efter en sikkerhedsmodel, der såvel tillader fælles sikkerhedsløsninger ved betroet tredjepart, som individuelle sikkerhedsløsninger mellem parter, der gensidigt har tillid til hinanden, samt at tillid parterne imellem baseres på aftaler, som lever op til en række fastsatte krav og standarder.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for informationssikkerhed, som kan være en løftestang for at øge brugen af data. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for digitalt overblik for borgere og virksomheder viser hvordan design og implementering af heraf kan håndteres.

Hensigten er at give borgere og virksomheder et bedre overblik over deres anliggender med det offentlige.

Byggeblokken udpeger blandt andet komponenter, krav til snitflader og fælles principper, der støtter op om dette formål.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder viser hvordan standarder herfor kan håndteres.

Hensigten er at fungere som det fælles pejlemærke for deling af data og dokumenter i relevante forretningsområder.

Byggeblokken har fokus på deling af data, hvor indholdet ikke nødvendigvis er fuldt struktureret og standardiseret, hvorfor de it-systemer, der anvendes, ikke nødvendigvis behøver at forstå struktur eller indhold i dokumentet, men kun skal vide, hvordan de forskellige dokumenttyper vises.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for delingen og åbningen af data. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for Deling af data og dokumenter viser hvordan design og implementering af heraf kan håndteres.

Hensigten er at strukturere og prioritere indsatsen for at skabe sammenhængende, effektive, sikre og brugervenlige løsninger på tværs.

Byggeblokken definerer og beskriver de væsentlige begreber omkring videregivelse af data og specificerer en række fælles, udvalgte mønstre for, hvordan it-services kan understøtte datadeling på en effektiv og sammenhængende måde.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for delingen og åbningen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for Brugerstyring viser hvordan adgang til tjenester på tværs af organisationer kan håndteres.

Hensigten er at strukturere og prioritere indsatsen for at skabe sammenhængende, effektive, sikre og brugervenlige løsninger på tværs af domæner, nationalt og transnationalt og dermed grundlag for at udvikle fællesoffentlig brugerstyring.

Byggeblokken definerer 6 principper og 5 mønstre for brugerstyring og herigennem omhandler den både brugeradministration og adgangskontrol, herunder det der på engelsk betegnes Credential and Identity Management (CIM), Identity Rights Management (IRM), Access Control (AC) og Identity and Access Management (IAM/IdAM). Referencearkitekturen definerer, hvad en føderation omhandler i rammerne af brugerstyring, og den beskriver de opgaver, en føderation løser i denne ramme.  

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for informationssikkerhed, som kan være en løftestang for at øge brugen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Introduktionen er en indføring i grundkoncepterne i Den fællesoffentlige rammearkitektur.

Hensigten er at hjælpe nye anvendere godt i gang med at bruge FDA.

Byggeblokken kommer omkring formål, centrale begreber, anvendelse, processer og øvrige rammer for styring og anvendelse af rammearkitekturens forskellige elementer. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en central del af FDA. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Arkitekturprincipper og -regler består af otte overordnede arkitekturprincipper og 22 understøttende arkitekturregler.

Hensigten er at gøre arkitekturbeslutninger taget i forbindelse med projekter til bevidste valg eller fravalg.

Byggeblokken er fastsat i Hvidbog om Fællesoffentlig digital arkitektur og konkretiserer FDA principperne med en række arkitekturregler, som projekterne bør følge, når de arbejder med digitale løsninger. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en central del af FDA.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse: