Body: 

Bedre selvbetjeningsløsninger skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har de fællesoffentlige parter derfor udarbejdet en referencearkitektur for selvbetjening.

Målet er, at referencearkitekturen skal fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger generelt i den offentlige sektor. Referencearkitekturen skal understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og af brugerrejser, der omfatter flere løsninger, og som eventuelt går på tværs af myndigheds- og ressortgrænser.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Referencearkitekturen for selvbetjening er udarbejdet i regi af initiativet Bedre digital kommunikation i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Initiativet skal sikre bedre rammer for udviklingen af mere brugervenlige selvbetjeningsløsninger på tværs af de offentlige myndigheder.
Initiativet hænger tæt sammen med initiativerne 'Mere sammenhængende digitale brugerrejser' og 'Overblik over egne sager og ydelser', og alle tre initiativer er forankret i Styregruppen for digital kommunikation.
Governance
I første omgang stilles der ikke krav om anvendelse af referencearkitekturen for selvbetjening. Det anbefales imidlertid, at alle offentlige digitaliseringsprojekter, hvor det måtte være relevant, forholder sig til referencearkitekturen.
Styregruppen for digital kommunikation kan på et senere tidspunkt beslutte, at der skal stilles krav om, at projekter i regi af styregruppen skal anvende referencearkitekturen og følge dens principper. Dette er i første omgang relevant i forhold til de pilotprojekter, som skal tjene til at afprøve referencearkitekturen.

Status

Referencearkitekturen er godkendt som leverance af Styregruppen for digital kommunikation, og er optaget i ’Den fællesoffentlige rammearkitektur’ af Styregruppen for Data og Arkitektur.