WAYF - Fælles brugerstyring er den danske identitetsføderation for forskning og uddannelse.

Hensigten er at understøtte og udbrede indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelig information digitalt.

Byggeblokken gør det muligt at bruge digitale identiteter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner uden for institutionernes egne loginsystemer, fordi WAYF formidler de brugeroplysninger, som overføres fra brugerens institution ved hvert loginforsøg,  således at det kan afgøres om der kan gives adgang til tjenesten. WAYF overfører kun det minimum af oplysninger om brugeren som er nødvendigt for den pågældende tjeneste, ligesom at WAYF sikrer sin datatrafik med hardware-kryptonøgler. Desuden har WAYF en integration til NemLog‑in.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (brugerstyring) som mange parter står med. Desuden bliver en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med WAYF, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Virksomhed

Virksomhed fastsætter hvordan en virksomhed kan beskrives og dokumenteres med centrale karakteristika.

Hensigten er at gøre håndteringen og sproget for virksomheder mere ensartet på tværs af alle sektorer.

Byggeblokken fokuserer bl.a. på Produktionsenhed (det sted hvor virksomheden har sin udøvende aktivitet), Branche (tilhørsforhold til branche), Virksomhedsform (en måde at organisere sig på, i forhold til fx kapitalkrav, omsættelighed og hæftelse) og Ejerskab (juridiske ejere).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den optegner et koncept, som kan gå igen i mange sammenhænge. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Unilogin

Unilogin er et digitalt ID for elever, forældre, og medarbejdere på læringsinstitutioner.

Hensigten er at give brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til den digitale skole.

Byggeblokken formidler de brugeroplysninger, som overføres fra brugerens institution ved hvert loginforsøg,  således at tjeneste(udbydere)n kan afgøre om der kan gives adgang til tjenesten. Desuden har Unilogin en integration til NemLog‑in, ligesom det er muligt at tilslutte en lokal IdP (Identity Provider) til Unilogins føderation. Unilogin giver adgang til både danske tjenester og en lang række pædagogiske services (fx online læremidler), ligesom at Unilogin skal benyttes i opgaver som Børne- og Undervisningsministeriet har pålagt skolerne, samt Børne- og Undervisningsministeriets opsamling til statistiske formål.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (brugerstyring) som mange parter står med. Desuden bliver en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med Unilogin, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

SEB er en fælles platform for brugeradministration af de løsninger, som Sundhedsdatastyrelsen stiller til rådighed på både internettet og Sundhedsdatanettet. 

Hensigten er sikre udvekslingen af data mellem sundhedssektorens parter.

Løsningen tager højde for OIO-standarder på området og adgangsstyringen bruger NemID medarbejdersignaturer (MOCES, indeholdende organisationens CVBR nummer).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med SEB, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for Selvbetjening viser hvordan desing og implementering heraf kan håndteres.

Hensigten er at understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og brugerrejser.

Byggeblokken udpeger kapabiliteterne, som tilsammen realiserer  et selvbetjeningsforløb: Forberedelse, Kernen, Afrunding og Overdragelse (som håndterer overdragelsen fra et selvbetjeningsforløb til det næste). Byggeblokken fastlægger desuden en række principper for arbejdet med selvbetjening.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for digitalt overblik for borgere og virksomheder viser hvordan design og implementering af heraf kan håndteres.

Hensigten er at give borgere og virksomheder et bedre overblik over deres anliggender med det offentlige.

Byggeblokken udpeger blandt andet komponenter, krav til snitflader og fælles principper, der støtter op om dette formål.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for Brugerstyring viser hvordan adgang til tjenester på tværs af organisationer kan håndteres.

Hensigten er at strukturere og prioritere indsatsen for at skabe sammenhængende, effektive, sikre og brugervenlige løsninger på tværs af domæner, nationalt og transnationalt og dermed grundlag for at udvikle fællesoffentlig brugerstyring.

Byggeblokken definerer 6 principper og 5 mønstre for brugerstyring og herigennem omhandler den både brugeradministration og adgangskontrol, herunder det der på engelsk betegnes Credential and Identity Management (CIM), Identity Rights Management (IRM), Access Control (AC) og Identity and Access Management (IAM/IdAM). Referencearkitekturen definerer, hvad en føderation omhandler i rammerne af brugerstyring, og den beskriver de opgaver, en føderation løser i denne ramme.  

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for informationssikkerhed, som kan være en løftestang for at øge brugen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Basic Privilege Profile er en separat udbygning af OIO SAML og fastsætter en kerne af basale brugerrettigheder.

Hensigten er at standardisere på mønstre for logins.

Byggeblokken giver mulighed for både at udtrykke rettighederne i direkte relation til brugerne og for at udtrykke rettighederne med et begrænset scope, som kun i nogle tilfælde er i relation til brugeren.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (informationssikkerhed), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

OIO SAML fastsætter syntax og regler for anmodning, oprettelse, kommunikation og brug af sikkerhedspåstande. OIO SAML bruges i NemLogin.

Hensigten er at øge brugen af fødereret log-in og single sign-on (SSO).

Byggeblokken anvender XML og muliggør bl.a. Single Logout, queries til en Attribute Service, og discoveries af Identity Providers. OIO SAML er en profil af OASIS SAML standarden.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (informationssikkerhed), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Byggeblokken fastsætter vokabular for personers karakteristika.

Hensigten er at skabe standardisering på tværs af faglige domæner som benytter person-repræsentationer i sine forretningsprocesser.

Byggeblokken giver en simpel og genbrugelig måde at omtale navne, fødselsdage, køn, mv.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (forretningsmodellering), som mange parter står med. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget. 

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse: