Byggeblok: Domsdatabasen

Domsdatabasen giver adgang til udvalgte afgørelser fra Danmarks Domstole.

Hensigten er at mere transparens for i retssystemets arbejde med retspraksis.

Byggeblokken tilbyder REST API-adgang og anvender delvis automatisering af pseudonymiseringen af dokumenterne. Systemet formaterer ikke afgørelserne til nogen bestemt brug. 

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (pseudonymisering af persondata), som mange parter står med.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Virksomhed

Virksomhed fastsætter hvordan en virksomhed kan beskrives og dokumenteres med centrale karakteristika.

Hensigten er at gøre håndteringen og sproget for virksomheder mere ensartet på tværs af alle sektorer.

Byggeblokken fokuserer bl.a. på Produktionsenhed (det sted hvor virksomheden har sin udøvende aktivitet), Branche (tilhørsforhold til branche), Virksomhedsform (en måde at organisere sig på, i forhold til fx kapitalkrav, omsættelighed og hæftelse) og Ejerskab (juridiske ejere).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den optegner et koncept, som kan gå igen i mange sammenhænge. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Unilogin

Unilogin er et digitalt ID for elever, forældre, og medarbejdere på læringsinstitutioner.

Hensigten er at give brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til den digitale skole.

Byggeblokken formidler de brugeroplysninger, som overføres fra brugerens institution ved hvert loginforsøg,  således at tjeneste(udbydere)n kan afgøre om der kan gives adgang til tjenesten. Desuden har Unilogin en integration til NemLog‑in, ligesom det er muligt at tilslutte en lokal IdP (Identity Provider) til Unilogins føderation. Unilogin giver adgang til både danske tjenester og en lang række pædagogiske services (fx online læremidler), ligesom at Unilogin skal benyttes i opgaver som Børne- og Undervisningsministeriet har pålagt skolerne, samt Børne- og Undervisningsministeriets opsamling til statistiske formål.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (brugerstyring) som mange parter står med. Desuden bliver en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med Unilogin, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

SEB er en fælles platform for brugeradministration af de løsninger, som Sundhedsdatastyrelsen stiller til rådighed på både internettet og Sundhedsdatanettet. 

Hensigten er sikre udvekslingen af data mellem sundhedssektorens parter.

Løsningen tager højde for OIO-standarder på området og adgangsstyringen bruger NemID medarbejdersignaturer (MOCES, indeholdende organisationens CVBR nummer).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med SEB, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for Selvbetjening viser hvordan desing og implementering heraf kan håndteres.

Hensigten er at understøtte udviklingen af bedre selvbetjeningsløsninger og brugerrejser.

Byggeblokken udpeger kapabiliteterne, som tilsammen realiserer  et selvbetjeningsforløb: Forberedelse, Kernen, Afrunding og Overdragelse (som håndterer overdragelsen fra et selvbetjeningsforløb til det næste). Byggeblokken fastlægger desuden en række principper for arbejdet med selvbetjening.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for selvbetjeningsløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren viser hvordan design og implementering kan håndteres.

Hensigten er at forenkle og standardisere den måde, hvorpå data opsamles og stilles til rådighed.

Byggeblokkens fokus er på: Måleudstyr (skaber forskellige typer af data om borgerens helbredstilstand, Lokal opsamlingsenhed (opsamler data fra måleudstyr lokalt hos borgeren), Centralt opsamlingspunkt (Modtager opsamlede data, lagrer og klargører dem til anvendelse), Repository (anvendelseslageret med dokumenter, datasæt og billeder).

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den kan fungere som en fælles referenceramme for logistikløsninger, som kan være en løftestang for at øge produktionen af data.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: Person

Person fastsætter hvordan en person kan beskrives og dokumenteres med centrale karakteristika.

Hensigten er at gøre håndteringen og sproget for person-repræsentationer mere ensartet på tværs af alle sektorer.

Byggeblokken fokuserer bl.a. på navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den optegner et koncept, som kan gå igen i mange sammenhænge. Desuden er byggeblokken allerede en del af Modelkataloget.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

OCES Certifikatpolitikker fastsætter en standard for certifikatudbydernes håndtering af certifikater og indholdet i disse.

Hensigten er at skabe et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau på tværs af alle parter, som benytter OCES.

Byggeblokken er knyttet til versionering, og versionernes udløbsdato angiver datoen for sidste certifikat udstedt efter den pågældende certifikatpolitik.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (informationssikkerhed), som mange parter står med. Desuden bliver en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med OCES - Certifikatpolitikker, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:

OCES fastsætter udformningen af digitale certifikater til meddelsesservices.

Hensigten er at sikre almindelige transaktioner mellem myndighed, borgere og virksomheder.

Byggeblokken muliggør, at de kommunikerende parter både kan være sikre på hinandens identitet og at deres meddelelser ikke kan ændres, uden at det efterfølgende skal konstateres. Byggeblokken er tæt knyttet til OCES-certifikatpolitikkerne.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (informationssikkerhed), som mange parter står med. Desuden bliver en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med OCES, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse:
Byggeblok: NemSMS

NemSMS er en beskedservice, som myndigheder benytter til at sende servicemeddelelser om for eksempel aftaler med det offentlige til borgere og virksomheder.

Hensigten er at hjælpe borgere og virksomheder med at huske frister, møder og vigtige aftaler med det offentlige, eller informerer om ændringer i deres lokalområde, som for eksempel midlertidig strømafbrydelser.

Løsningen er en selvstændig sms-kanal, som kræver tilmelding og som deles på tværs af hele den offentlige sektor. NemSMS administreres i forbindelse med Digital Post og kræver integration fra de fagsystemer, som skal generere beskedindholdet.

Byggeblokken er med i dette overblik, fordi den er en løsning på en type af forretningsproblem (borgerkontakt), som mange parter står med. Desuden bliver en del af de øvrige byggeblokke sat i spil med NemSMS, hvilket skaber yderligere samordning på tværs af byggeblokkene.

Arkitekturperspektiv:
Byggeblok Hovedtype:
Udgiverorganisation:
Organisatorisk optagelse: