Body: 

Der gennemføres reviews af projekter med væsentligt indhold af data og arkitektur på baggrund af materiale fra projektet. Reviewet udmøntes i en review-rapport, der fremsendes til projektet efter reviewboardets godkendelse. Efter aftale med projektet kan rapporten publiceres.

Du kan finde de publicerede rapporter nedenfor.

Filer: