Det vigtigste for arkitekter om referencearkitekturer

En referencearkitektur er en vejledning, der sætter fælles rammer for udformning af it-løsninger inden for et specifikt område ved at beskrive anbefalede principper, begreber, standarder og løsningsmønstre på grundlæggende udfordringer. 

Referencearkitekturerne giver en fælles fortælling om, hvordan man laver digitale løsninger, og de er et bedste bud på håndteringen af udfordringer inden for centrale områder. På nuværende tidspunkt dækker vores referencearkitekturer områderne: Deling af data og dokumenter, brugerstyring, selvbetjening og tværgående digitale overblik.

Som arkitekt kan du derfor med fordel orientere sig i de referencearkitekturer, der er relevante for dit projekt med henblik på at finde de fællesoffentlige mål og principper, begreber og byggeblokke, som kan genbruges og give værdi i dit projekt. Ved at anvende referencearkitekturene som udgangspunkt for dit arkitekturarbejde, opnår du mere robuste løsninger, færre afklaringer, højere niveau af genbrug og et fælles grundlag til at opnå enighed med dine interessenter. Det kan du opnå, fordi referencearkitekturene bygger på indsamlede erfaringer fra hele den offentlige sektor og er bredt accepteret, som det fælles udgangspunkt i offentligt digitalt samarbejde.

Du kan desuden bruge tjeklisterne i referencearkitekturerne til at følge op på arbejdet, og få hurtig vished for, at du har været opmærksom på de væsentligste spørgsmål.

Pixiversioner

Vi er i gang med at udarbejde kortfattede pixiversioner af fire referencearkitekturer, der er målrettet nye arkitekter, projektledere og beslutningstagere. Pixierne vil give en introduktion til det behandlede område, visionen for og værdi af arkitekturen, arkitekturens understøttelse af de fælles rammer for digitalisering samt henvisning til andre kilder om emnet. På nuværende tidspunkt har vi lavet pixiversionen af Referencearkitektur for deling af data og dokumenter.

Læs mere om referencearkitekturer

Du kan finde yderligere introduktion til referencearkitekturerne og læse dem i deres fulde længde på undersiden for referencearkitekturer.