Det vigtigste for arkitekter om reviews

FDA reviews er din mulighed for at få peer-reviewet dit arbejde af arkitekter fra den offentlige sektor, med bred erfaring i offentlig digitalisering og et helt andet perspektiv på løsningen end dine kollegaers. Begge typer reviews tilbydes fællesoffentlige projekter og større statslige projekter, og de faciliteres af Digitaliseringsstyrelsens Center for teknologi og data.

Arkitekturreview

Formålet med arkitekturreviews er at kvalitetssikre it-løsninger. Det sker ved at vurdere, i hvilket omfang hvidbogens arkitekturprincipper og -regler samt relevante fællesoffentlige arkitekturprodukter anvendes. Sammen med reviewets stærke fokus på at sikre genbrug af eksisterende komponenter og fælles forståelse for dit projekts helhed er arkitekturreviews et stærkt værktøj til at sikre digital sammenhæng på tværs.

Modelreview

Formålet med et modelreview er at vurdere henholdsvis begrebs- og datamodeller i forhold til de Fællesoffentlig regler for begrebs- og datamodellering, så modeller udarbejdes, genbruges og tænkes ind i en fælles, sammenhængende dataarkitektur.

Proces for review

Reviews består af fire hovedprocesser:

  • Indledende dialog og/eller rådgivning.
  • Selve reviewet, der gennemføres på 10 arbejdsdage og resulterer i en reviewrapport med anbefalinger til projektet. For arkitekturreviews inkluderer det en workshop med projektet.
  • Efterfølgende behandling af reviewet, hvor projektet udarbejder en kort handlingsplan i forlængelse af reviewrapporten.
  • Reviewet og handlingsplanen bliver behandlet i Udvalget for arkitektur og standarder (UAS).

Værdi af reviews

Anbefalingerne fra arkitekturreviews udspringer af en workshop, hvor erfarne fagfolk drøfter materiale fra projektet med deltagelse af repræsentanter fra projektet, typisk projektledere og arkitekter. Derfor giver arkitekturreviews mulighed for sparring, videndeling og mundtlig feedback ud over de konkrete anbefalinger.

Anbefalingerne fra et modelreview er resultatet af en skriftlig proces, hvor erfarne specialister giver skiftlige og meget konkrete anbefalinger til dokumentationen af begreber eller data.

Projektets udbytte af reviews er en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde. Specifikt for arkitekturreviews giver workshoppen mulighed for mere uformel sparring, videndeling og mundtlig feedback. Projekterne oplever ofte, at de her får mulighed for at tale den samlede løsning igennem og fokusere på de tværgående udfordringer.

Ud over anbefalingerne til projektet kan der gives anbefalinger til håndtering af tværgående problemstillinger, som ligger uden for projektets scope og eksempelvis kan løftes i regi af Udvalget for arkitektur og standarder.

Projektets udbytte af reviewet er en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde.

Læs mere om reviews

Du kan læse mere om reviews og processer på digst.dk/data.