Det vigtigste for projektledere om reviews

Der gennemføres i FDA både reviews med fokus på arkitektur og på data- og begrebsmodeller for projekter med væsentligt indhold af tværgående datadeling og arkitektur. Begge typer reviews tilbydes fællesoffentlige projekter og større statslige projekter, og de faciliteres af Digitaliseringsstyrelsens Center for teknologi og data.

Arkitekturreview

I Arkitekturreviewet vurderer vi, sammen med en mindre gruppe arkitekter fra det fællesoffentlige arkitektursamarbejde, i hvilket omfang den fælles arkitektur anvendes i det projekt og den løsning, der bliver reviewet. Udgangspunktet er FDAs arkitekturprincipper og -regler, som skal sikre, at der opnås digital sammenhæng på tværs af systemer og forretningsprocesser.

Modelreview

I modelreviews bliver begrebs- og datamodeller vurderet i forhold til de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, så modellerne kan genbruges og tænkes ind i en fælles, sammenhængende dataarkitektur. Det er et modelteknisk review, der bør suppleres af en faglig/forretningsmæssig godkendelse.

Proces for reviews

Et review består af fire hovedprocesser:

  • Indledende dialog og eventuel rådgivning.
  • Reviewproces, der gennemføres på 10 arbejdsdage og resulterer i en reviewrapport med anbefalinger til projektet. For arkitekturreviews inkluderer det en workshop med projektet
  • Efterfølgende behandling af reviewet, hvor projektet udarbejder en kort handlingsplan i forlængelse af reviewrapporten.
  • Reviewet og handlingsplanen bliver behandlet i Udvalget for arkitektur og standarder (UAS).

Værdi af reviews

Projektets udbytte af reviews er en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde.

Anbefalingerne fra arkitekturreviews udspringer af en workshop, hvor erfarne fagfolk drøfter materiale fra projektet med repræsentanter fra projektet, typisk projektledere og arkitekter. Derfor giver arkitekturreviews mulighed for sparring, videndeling og mundtlig feedback ud over de konkrete anbefalinger.

Anbefalingerne fra et modelreview er resultatet af en skriftlig proces, hvor erfarne specialister giver skiftlige og meget konkrete anbefalinger til dokumentationen af begreber eller data.

Ud over anbefalingerne til projektet kan der gives anbefalinger til håndtering af tværgående problemstillinger, som fx løses i regi af UAS.

Læs mere om reviews

Du kan læse mere om reviews og processer på digst.dk/data eller i Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur.