Det vigtigste for modellører om metoder

Når vi anvender de samme metoder, giver det os et fælles sprog og en erfaringsbaseret fremgangsmåde, som er med til at sikre, at dokumentation og løsninger følger de aftalte retningslinjer, der er baseret på velafprøvede designs. Dermed kan løsningerne potentielt lettere genbruges og fungere i sammenhæng med andre systemer.

I FDA har vi udarbejdet fælles metoder, som giver fælles sprog mellem forretnings- og it-arkitekter og andre interessenter i og på tværs af projekterne. Når arkitektur bliver beskrevet efter samme metodik er det lettere at samarbejde om løsningerne og at få løsningerne til at hænge sammen.

Overordnet deler vi metoderne op i arkitekturmetoder og begrebs- og datametoder, hvor arkitekturmetode forholder sig til de tekniske løsninger, og begrebs- og datametoder forholder sig til de data og informationer, der anvendes i forretningen og indgår i løsningerne.

Begrebs- og datametoder

Formålet med begrebs- og datamodellering er at skabe et fælles sprog med klarhed og enighed om betydningen af begreber, at opnå sammenhæng mellem hvordan begreber anvendes af forretningen samt til at beskrive data.

Entydige begreber og datamodellering kan bidrage til at udarbejde krav til it-understøttelse, der reducerer risikoen for bekostelige misforståelser og fejl i løbet af udviklingsprocessen. Når projekter har tværgående karakter, er det særligt vigtigt med tidlig begrebsafklaring for at sikre, at der er enighed mellem de forskellige projektdeltagere om, hvad projektet indeholder, og hvordan leverancerne skal udarbejdes. Desuden skal du have løbende fokus på at anvende fælles terminologi og begreber, som allerede er en del af FDA, og som derfor kan findes i FDA-ordbogen og FDA-modelkataloget.

Nye modeller

Når du skal undersøge, om begreberne for det område, du arbejder med, allerede er modelleret, kan du søge i Modelkataloget, hvor de eksisterende begrebs- og datamodeller vises. Du kan bruge modelkataloget til at finde genbrugelige modeller eller modelelementer og dermed skabe sammenhæng mellem din løsning og den eksisterende modellering.

I de tilfælde, hvor de eksisterende begrebs- og datamodeller ikke er dækkende for et projekt, skal der udarbejdes nye modeller ved at følge De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, der også kaldes modelreglerne. Reglerne sikrer, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt og skaber sammenhæng til det eksisterende ordforråd. Det er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder. Der er udarbejdet en vejledning til reglerne, som er god støtte, når man første gang går ombord i reglerne, og som også er nyttig for mere erfarne modellører. [Link til vejledningen, der er under udarbejdelse]

Hvis du er modelejer for en model, der kan være relevant for andre, bør du publicere modellen og lade den indgå i det fællesoffentlige modelkatalog. Du kan få din model registreret i modelkataloget ved at skrive til sekretariatet på arkitektur.digst.dk. [kan evt. skrives i infoboks]

Læs mere om begreber og data

Disse fem dokumenter kan du med fordel læse som introduktion til området:

Arkitekturmetoder

Den fællesoffentlige digitale arkitektur består af fælles principper, begreber, metoder modeller og specifikationer. Du kan som modellør have nytte af en overordnet forståelse af formål, centrale begreber, anvendelse, processer og øvrige rammer for styring og anvendelse af de fælles arkitekturmetoder. Derfor anbefaler vi, at du som en start skimmer:

  • Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter, som definerer de overordnede rammer for arkitekturarbejdet med udgangspunkt i forskellige interessenters behov for dokumentation. Som modellør kan den give dig indsigt i, hvordan arbejdet med begreber og data kan indgå i projektforløbet. Her defineres otte grundperspektiver på arkitekturen, der understøtter interessenternes behov for information. De forskellige typer af dokumentation og arkitekturprodukter, som typisk udarbejdes i forbindelse med et it-projekt sættes ind en overskuelig arkitekturreol, som giver et samlet overblik over dokumentationen.

Læs mere om arkitekturmetode

Hvis du som modellør arbejder bredere med arkitektur på eksempelvis forretnings- eller enterpriseniveau, kan du læse en introduktion til arkitekturmetode i Kom godt i gang-guiden for arkitekter.