Det vigtigste for arkitekter om metoder

I FDA har vi udarbejdet metoder, som giver et fælles sprog mellem forretnings- og it-arkitekter og andre interessenter i og på tværs af projekterne. Når arkitektur bliver beskrevet efter samme metodik, er det lettere at samarbejde om løsningerne og at få løsningerne til at hænge sammen.

Overordnet deler vi metoderne op i Arkitekturmetoder og Begrebs- og datametoder, hvor arkitekturmetode forholder sig til de tekniske løsninger, og begrebs- og datametode forholder sig til de data og informationer, der anvendes i forretningen og indgår i løsningerne.  

Arkitekturmetoder

Den fællesoffentlige digitale arkitektur består af fælles principper, begreber, metoder, modeller og specifikationer. Når du sætter arkitekturen i spil i dine projekter kan du have brug for en overordnet forståelse af formål, centrale begreber, anvendelse, processer og øvrige rammer for styring og anvendelse af de forskellige elementer i den, og hvad man især skal være opmærksom på i projektforløbet, når det gælder FDA og arkitekturarbejdet.

Læs mere om arkitekturmetoder

Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter definerer de overordnede rammer for arkitekturarbejdet med afsæt i de forskellige behov for dokumentation et it-projekt oftest har. Her defineres otte grundperspektiver på arkitekturen, der understøtter specifikke interessenters behov for information om deres særlige område. De forskellige typer af dokumentation og arkitekturprodukter, sættes ind en overskuelig arkitekturreol, som giver et samlet overblik over dokumentationen, og giver mulighed for at relatere dem til hinanden i en logisk orden.

Et andet oplagt sted at starte, når du går i gang med FDA, er Vejledning om arkitekturmetode, som giver anbefalinger af god praksis for arkitekturarbejde. Vejledningen tager udgangspunkt i standarden The Open Group Architecture Framework (TOGAF) og viser, hvordan TOGAF bruges som arkitekturmetode til at udarbejde et udvalg af de arkitekturprodukter, som typisk indgår i et digitaliseringsprojekt. Særligt indledningen og kapitlet Kom godt i gang med FDA og TOGAF er velegnede for ’begynderen’.

Vejledningen beskriver konkrete aktiviteter, og arkitekturprodukter, der indgår i arkitekturarbejdet, og relaterer dem til udbredte offentlige projektstyringsmodeller. Desuden giver vejledningen eksempler på, hvor i projekterne man skal forholde sig til de forskellige elementer i FDA, som fx referencearkitekturer, modelregler, integrationsmønstre og standarder.

I forlængelse af retningslinjerne ovenfor beskriver Vejledning til arkitekturdokumentation med ArchiMate hvordan, man kan bruge det internationalt standardiserede modelsprog ArchiMate ved udarbejdelse af dokumentation, der understøtter sammenhæng, samarbejde og genbrug. Vejledningen giver med korte beskrivelser og konkrete eksempler hjælp til at komme i gang med at bruge ArchiMate til en række af arkitekturprodukterne.

Begrebs- og datametoder

Formålet med begrebs- og datamodellering er at skabe et fælles sprog, der giver klarhed og enighed om betydningen af begreber, at opnå sammenhæng mellem hvordan begreber anvendes af forretningen samt til at beskrive data. Det fælles sprog skaber værdi, da det er en vigtig forudsætning for sammenhængende systemer, og for det enkelte projekt er det en stor fordel at kunne genbruge andres velafprøvede modeller og sprog. Du skal derfor have løbende fokus på at anvende fælles terminologi og begreber, der indgår i FDA, og som findes i FDA-ordbogen og FDA-modelkataloget.

Entydige begreber og datamodellering bidrager til at udarbejde krav til it-understøttelse, der reducerer risikoen for bekostelige misforståelser og fejl i løbet at udviklingsprocessen.

Nye modeller

I de tilfælde, hvor de eksisterende begrebs- og datamodeller ikke er dækkende for et projekt, skal der udarbejdes nye modeller. For at sikre sammenhæng til det eksisterende ordforråd og gøre dine modeller genbrugelige bør nye modeller udarbejdes efter De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, samt genbruge elementer fra eksisterende modeller, hvor muligt. Reglerne sikrer, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt. Det er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder. [Link]

Læs mere om begreber og data

Hvis du er en arkitekt, der arbejder med begrebs- og datamodellering kan du læse en introduktion til De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering i Kom godt i gang-guiden for Modellører her. Hvis du har brug for en mere overordnet introduktion til området, er disse tre dokumenter gode bud på introduktioner:

  • Organisatoriske anbefalinger til modelreglerne, der giver anbefalinger til, hvordan man som organisation kan komme i gang med god begrebs- og datamodellering på en ensartet og struktureret måde.
  • Vejledning til begrebs- og datamodellering, kapitel 1-2, der forklarer rationalet for anvendelse af modelreglerne, samt giver information om modeltyper og proces for modellering
  • Fælles sprog for datakvalitet, der er en metode, som er beregnet til at facilitere dialog mellem den dataansvarlige organisation og (potentielle) dataanvendere ved at anvise et fælles, entydigt sprog om datakvalitet.