Det vigtigste for modellører om referencearkitekturer

En referencearkitektur er en vejledning, der sætter fælles rammer for udformning af it-løsninger inden for et specifikt område ved at beskrive anbefalede principper, begreber, standarder og løsningsmønstre på grundlæggende udfordringer.

Referencearkitekturerne giver en fælles fortælling om, hvordan man laver digitale løsninger, og de er et bedste bud på håndteringen af udfordringer inden for centrale områder. Begrebsmodeller er centrale elementer i referencearkitekturerne, som giver et fælles, veldefineret sprog for emnet. På nuværende tidspunkt dækker vores referencearkitekturer områderne: Deling af data og dokumenter, brugerstyring, selvbetjening og tværgående digitale overblik.

Som modellør kan du med fordel orientere sig i den eller de referencearkitekturer, der er relevante for det aktuelle projekt med henblik på genbrug af definitioner og generel forståelse af området.

Pixiversioner

Vi er i gang med at udarbejde forkortede pixiversioner af fire referencearkitekturer, der er målrettet nye arkitekter, projektledere og beslutningstagere. Pixier vil give en introduktion til det behandlede område, visionen for og værdi af arkitekturen, arkitekturens understøttelse af de fælles rammer for digitalisering samt henvisning til andre kilder om emnet. På nuværende tidspunkt har vi lavet pixiversionen af Referencearkitektur for deling af data og dokumenter.

Læs mere om referencearkitekturer

Referencearkitekturerne introduceres yderligere og kan læses i deres fulde længde på undersiden for referencearkitekturer.