Det vigtigste for modellører om reviews

FDA reviews er din mulighed for at få peer-reviewet modelarbejdet i dit projekt af modellører og arkitekter, som har bred erfaring i offentlig digitalisering. Der gennemføres to slags reviews for initiativer med væsentligt indhold af data og arkitektur i regi af FDA. Begge typer reviews tilbydes fællesoffentlige projekter og større statslige projekter, og de bliver faciliteret af Digitaliseringsstyrelsens Center for teknologi og data.

Modelreview

Modelreviews vurderer henholdsvis begrebs- og datamodeller i forhold til de Fællesoffentlig regler for begrebs- og datamodellering, så modeller udarbejdes, genbruges og tænkes ind i en fælles, sammenhængende dataarkitektur. Samtidig udpeges allerede eksisterende modeller, som projektet med fordel kan genbruge, hvis de er blevet overset. Reviewet er primært et model- og begrebsteknisk review og bør suppleres af en faglig/forretningsmæssig godkendelse.

Arkitekturreview

Arkitekturreviews kvalitetssikrer it-løsninger ved at vurdere, i hvilket omfang hvidbogens arkitekturprincipper og -regler samt relevante fællesoffentlige arkitekturprodukter anvendes, herunder om der sikres digital sammenhæng på tværs. Et arkitekturreview kan, hvis relevant, udmunde i en anbefaling om at et projekt gennemgår et modelreview.

Et review består af fire hovedprocesser:

  • Indledende dialog og/eller rådgivning.
  • Selve reviewet, der gennemføres på 10 arbejdsdage, og resulterer i en reviewrapport med anbefalinger til projektet.
  • Efterfølgende behandling af reviewet, hvor projektet udarbejder en kort handlingsplan i forlængelse af reviewrapporten.
  • Reviewet inklusiv handlingsplanen behandles i Udvalget for arkitektur og standarder.

Værdi af review

Anbefalingerne fra et modelreview er resultatet af en skriftlig proces, hvor erfarne specialister giver skiftlige og meget konkrete anbefalinger til dokumentationen.

Projektets udbytte af reviewet er en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde. Ofte oplever projekterne, at de får tydeliggjort vigtigheden af at udarbejde gode begrebs- og datamodeller for den samlede løsning og fokusere på de tværgående udfordringer og genbrugspotentialer.

Ud over anbefalingerne til projektet kan der gives anbefalinger til håndtering af tværgående problemstillinger, som ligger uden for projektets scope og eksempelvis kan løftes i regi af Udvalget for arkitektur og standarder.

Læs mere om review

Du kan læse mere om reviews og processer på digst.dk/data.