Metodebank til gode brugeroplevelser

Metodebanken er en praksisnær introduktion og guide til anvendelsen af 14 metoder og værktøjer, målrettet myndigheder, der gerne vil i gang med at arbejde systematisk med brugerinddragelse. Den er udviklet på baggrund af en forudgående analyse af myndigheder og leverandørers arbejde med brugeroplevelse samt brugen af de eksisterende værktøjer, der i dag er tilgængelig under Fælles krav til gode brugeroplevelser.

14 metoder, der kan kombineres og skaleres

De 14 metoder kan både anvendes hver for sig og i kombination og inkluderer: desk research, deltagerobservation, kvalitative interviews, dialogværktøjer, spørgeskema, mønster-genkendelse, brugerprofiler, brugerrejser, fokusgrupper, idéworkshops, tænke højt test, A/B test, prototyper, Hallway test

Metodebanken til gode brugeroplevelser forventes at kunne downloades som PDF senest d. 21. februar 2024. Metodebanken publiceres i en version 1.0 og vil løbende blive revideret.