Metodebank til gode brugeroplevelser

Metodebanken til gode brugeroplevelser er en praksisnær introduktion og guide til anvendelsen af 14 metoder og værktøjer, målrettet myndigheder, der gerne vil i gang med at arbejde systematisk med brugerinddragelse. Den er udviklet på baggrund af en forudgående analyse af myndigheder og leverandørers generelle arbejde med brugerinddragelse samt deres kendskab til de eksisterende værktøjer, der i dag er tilgængelig under Fælles krav til gode brugeroplevelser.

14 metoder, der kan kombineres og skaleres

De 14 metoder kan både anvendes hver for sig og i kombination og inkluderer: desk research, deltagerobservation, kvalitative interviews, dialogværktøjer, spørgeskema, mønster-genkendelse, brugerprofiler, brugerrejser, fokusgrupper, idéworkshops, tænke højt test, A/B test, prototyper, Hallway test

Download metodebanken

Metodebanken til gode brugeroplevelser kan downloades som PDF i version 1.0. Desuden kan samtlige skabeloner downloades i en separat ZIP fil.