Det vigtigste for projektledere om referencearkitekturer

En referencearkitektur er en vejledning, der sætter fælles rammer for udformning af it-løsninger inden for et specifikt område ved, at beskrive anbefalede principper, begreber, standarder og løsninger på grundlæggende udfordringer.

Referencearkitekturerne giver en fælles fortælling om, hvordan man laver digitale løsninger, og de er et bedste bud på håndteringen af udfordringer inden for centrale områder. Du kan derfor med fordel orientere dig i de referencearkitekturer, der dækker relevante områder for dit projekt med henblik på at samarbejde med interessenter, herunder arkitekter, om arkitekturen i projektet. På nuværende tidspunkt dækker vores referencearkitekturer områderne: Deling af data og dokumenter, brugerstyring, selvbetjening og tværgående digitale overblik.

Pixiversioner

Vi er i gang med at udarbejde kortfattede pixiversioner af fire referencearkitekturer, der blandt andet er målrettet projektledere. Pixierne vil give en introduktion til det behandlede område, visionen for og værdi af arkitekturen, hvordan arkitekturen understøtter de fælles rammer for digitalisering, samt henvisning til andre kilder om emnet. På nuværende tidspunkt har vi lavet pixiversionen af Referencearkitektur for deling af data og dokumenter.

Læs mere om referencearkitekturer

Referencearkitekturerne introduceres yderligere og kan læses i deres fulde længde på undersiden for referencearkitekturer.