FDA for nye arkitekter

Denne guide, henvender sig til dig som arkitekt, når du skal i gang med at arbejde med Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) i it-projekter. Den beskriver, hvordan du kan bruge FDA og den værdi, projekterne opnår ved at anvende FDA. På de underliggende sider introduceres centrale metoder og vejledninger, der kan danne udgangspunkt for dit arkitekturarbejde.

Sådan hjælper FDA arkitekten

Som arkitekt giver FDA dig mulighed for, at anvende fælles metoder og vejledninger samt et fælles sprog for arkitekturarbejdet, som kan gøre det lettere at komme i gang og gennemføre arbejdet. FDA er et redskab til at foretage gode arkitekturvalg, der kan genkendes og anvendes på tværs af domænegrænser og bidrager til, at dine løsninger følger anerkendte principper og standarder og hænger sammen med andre offentlige systemer. På den måde kan FDA hjælpe dig med at give brugerne sammenhængende brugerrejser og anvende det store udvalg af offentlige data.

Ved at genbruge elementer fra FDA og evt. videreudvikle dem, kan du selv være med til at bidrage til og udvikle den fælles arkitektur. Gennem reviews kan du få sparring og rådgivning i forhold til dit projekts arkitektur og dermed kvalitetssikre arkitekturen og anvendelsen af den fællesoffentlige digitale arkitektur.