Det vigtigste for projektledere om metoder

Når vi anvender de samme metoder, giver det os et fælles sprog og en erfaringsbaseret fremgangsmåde, som er med til at sikre, at beskrivelser og løsninger følger de aftalte retningslinjer, der er baseret på velafprøvede designs.

Som projektleder giver FDA dig nogle redskaber, som du kan bruge, når du samarbejder med andre parter i dit projekt, og for løsningen betyder det, at data lettere kan genbruges, og at den kan indgå i stærkere sammenhæng med andre systemer.

Fælles metoder

I FDA har vi udarbejdet fælles metoder, som giver et fælles sprog mellem forretnings- og it-arkitekter i og på tværs af projekterne. Når arkitektur bliver beskrevet efter samme metodik, er det lettere at samarbejde om løsningerne og at få løsningerne til at hænge sammen.

Overordnet deler vi metoderne op i arkitekturmetoder og begrebs- og datametoder, hvor arkitekturmetode forholder sig til de tekniske løsninger, og begrebs- og datametoder forholder sig til de data og informationer, der anvendes i forretningen og indgår i løsningerne.

Arkitekturmetoder

I it-projekter hænger arkitekturmetode og metode for projektledelse sammen på centrale områder. Det ses blandt andet i dokumentation af projekterne, hvor udarbejdelse af arkitekturdokumentation har overlap med klassiske projektledelsesdiscipliner, som interessentanalyse og definition af klare mål. Fx er målarkitekturen med til at konkretisere og definere projektets mål, ligesom en velbeskrevet løsningsarkitektur og en stærk forståelse af de involverede forretningsprocesser er er kritiske for at udarbejde en udviklings- og implementeringsplan.

Læs mere om arkitekturmetode

Det kan derfor anbefales, at du som projektleder orienterer dig i vejledningerne om arkitekturmetode, så du er klædt på til at tale med arkitekterne om hvilke produkter, du med fordel kan bruge. Vi foreslår, at du starter med at skimme disse dokumenter:

  • Vejledning om arkitekturmetode kan støtte dig i at anvende FDA med udgangspunkt i en procesorienteret arkitekturmetode. En væsentlig faktor for succes med projektets arkitekturarbejde er en klar og indarbejdet metode, som hænger sammen med de øvrige discipliner som projektstyring, drift, it-styring og så videre. I denne vejledning får du en internationalt udbredt og anerkendt arkitekturmetode, der er tilpasset den danske offentlige sektor, og som relateres til udbredte, offentlige projektstyringsmodeller.
  • Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter, sætter rammerne for god dokumentation og formidling af arkitektur, og den vejleder arkitekten og projektlederen i at arbejde systematisk med snitfladen mellem projektledelse og arkitekturdokumentation.
  • Vejledningen Fælles krav til gode brugeroplevelser er også relevant for projektledere. Den henvender sig til medarbejdere, der i en offentlig myndighed eller som leverandør skal videreudvikle eller anskaffe en digital løsning, som skal anvendes af borgere eller virksomheder til at kommunikere med kommuner, regioner eller statslige myndigheder.

Begrebs- og datametoder

Formålet med begrebs- og datamodellering er at skabe et fælles sprog med klarhed og enighed om betydningen af begreber og data, at opnå sammenhæng mellem hvordan begreber anvendes af forretningen og i løsningen, samt at have et solidt grundlag for at beskrive datamodeller til implementering i it-systemerne.

Entydige begreber og datamodellering kan bidrage til at formulere krav til it-understøttelse, der reducerer risikoen for bekostelige misforståelser og fejl i løbet at udviklingsprocessen. Ved projekter af tværgående karakter er det særligt vigtigt med tidlig begrebsafklaring for at sikre, at der er enighed mellem de forskellige projektdeltagere om, hvad projektet indeholder, og hvordan leverancerne skal udarbejdes.

Regler for begrebs- og datamodellering

De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering er et centralt element i begrebs- og datametoder, der bruges til at sikre, at begreber og data beskrives og dokumenteres grundigt, korrekt og genbrugeligt. Dette er en vigtig forudsætning for, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre myndigheder.

Læs mere om begreber og data

For at understøtte arbejdet med begreber og data i projektet behøver du som projektleder ikke at sætte sig detaljeret ind i reglerne for begrebs- og datamodellering. Til gengæld kan det være en fordel for dig at have forståelse for organiseringen af arbejdet samt metoden til at arbejde med et fælles sprog for datakvalitet, som begge understøtter samarbejdet om datadeling. Derfor er disse dokumenter gode bud på introduktioner til området: