FDA for projektledere

Denne guide henvender sig til dig, som projektleder, der skal styre et offentligt it-projekt og derfor vil anvende Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), der hvor det giver værdi. Den beskriver hvordan man kan bruge FDA, og den værdi projektet opnår ved at anvende arkitekturen. På de underliggende sider bliver du introduceret til centrale metoder og vejledninger, som du med fordel kan kende til og anvende, når du skal lede digitaliseringsprojekter.

Sådan hjælper FDA projektlederen

Som projektleder får du i FDA mulighed for at anvende et fælles sprog for arkitekturarbejdet, som kan gøre det lettere at komme i gang samt fælles metoder og vejledninger til at gennemføre arbejdet. Det er specielt nyttigt, når i er mange, der skal arbejde sammen på tværs af fagdiscipliner, med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Når du anvender FDA bliver det nemmere at sikre, at dine løsninger hænger sammen med andre offentlige systemer og bidrager til at give brugerne en sammenhængende brugerrejse.

Et projekt, der benytter sig af en sammenhængende og veldokumenteret arkitektur med klare rammer og principper, har desuden den fordel, at det vil være lettere at udvikle på løsningen eller produktet i en fremtidig driftssituation.

I FDA tilbyder vi dig yderligere at deltage i reviews, hvor du kan få kvalificeret feedback og rådgivning i forhold til dit projekts arkitektur og begreber. Når du deltager i reviews bliver dit projekt kvalitetssikret i forhold til løsningsarkitekturen, begrebs- og datamodellerne og anvendelsen af den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Projektlederrollen

I nogle vejledninger er projektledelsens rolle tænkt ind i arbejdet med arkitekturen, fx i Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter, hvor arbejdet med at beskrive it-systemet præsenteres i kontekst af statens it-projektmodel og agile projektmetoder. Retningslinjerne indeholder desuden en tjekliste, som du kan bruge i din planlægning.