Body: 

  

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

 

Titel og nr.
Sprog - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #2
Beskrivelse
Brugerne skal nemt kunne læse og forstå teksten i løsningen.
Formål
Kravet skal sikre, at brugeren af løsningen kan forstå og gennemføre sin indberetning, ansøgning eller tilsvarende uden at dårligt sprog giver udfordringer for brugeren.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Brugerne skal opleve, at løsningen benytter et almindeligt dansk med ord, begreber og sætninger, der er velkendte for målgruppen. Brugerne skal kunne genkende det anvendte sprog fra tilsvarende og allerede eksisterende, velafprøvede og velfungerende løsninger.

Brugerne skal opleve, at ord og sætninger er formuleret i en naturlig og logisk rækkefølge og er skrevet, så det er let læseligt for alle. Sproget skal være grammatisk korrekt og konsistent. Brug ikke lange sætninger med mange indskudte sætninger, henvisninger, ’myndighedssprog’ og svære ord.

Undgå paragrafreferencer eller tungt lovsprog. Forklar loven i stedet for at citere den og link eventuelt til relevant information, hvis der er brug for mere uddybning.

Det er vigtigt, at professionelle kommunikationsfolk udarbejder dine tekster.

 

Hjælpetekst

Du skal i løsningen hjælpe brugerne med tekst, hvis de ikke udfylder et felt helt korrekt eller har glemt at oplyse nødvendige informationer i en formular. Hjælpeteksterne skal være specifikke og handlingsanvisende. Fortæl hvad og hvor, der skal rettes for at komme videre i forløbet. Du kan fx tilføje en instruktion og en visuel markering af det felt, som brugeren skal opdatere. Se også kravet om feltvalidering:

Link til kravet om feltvalidering (Fælles krav til digitale løsninger)

 

Øvrige sprog
Hvis der foretages oversættelse af den danske tekst, skal denne være entydig og præcist reflektere mening, rettigheder med videre i den officielle dansksprogede version.

 

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

I borger.dk’s skrivevejledning er der information om, hvordan myndighederne kan skrive klart og forståeligt til brugerne af digitale løsninger:

Link til borger.dk's skrivevejledning

For Virk gælder en række skriveprincipper for indhold på portalen:

Link til Virks overordnede skriveretningslinjer

Krav/anbefaling

KRAV for obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger.

KRAV for fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og nationale portaler med forbehold for, at kravet er skrevet med udgangspunkt i selvbetjeningsløsninger. Udmøntningen kan således være anderledes for de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og portalerne, da de i omfang, indhold og funktionalitet ofte vil adskille sig fra selvbetjeningsløsninger.

ANBEFALING for øvrige løsninger.

Acceptkriterium

Det sproglige indhold skal være brugertestet for forståelse og læsevenlighed i henhold til retningslinjerne for den fællesoffentlige brugertest.

 

Hvis den digitale løsning ikke er omfattet af kravet om beståelse af den fællesoffentlige brugertest, skal sproget i digitale løsning i stedet valideres ved en ekspertgennemgang. Ved ekspertgennemgang forstås her en gennemgang foretaget af en person med professionel webkommunikationsbaggrund, som ikke selv har skrevet teksterne i den konkrete digitale løsning.