Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder
 

Titel og nr.
Konventioner for flow og funktionalitet - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #3
Beskrivelse

Løsningen anvender fælles, ensartede konventioner for flow og funktionalitet.

Løsningen er intuitiv at anvende, funktionelt genkendelig i anvendelseskonteksten og anvender i relevant omfang gængs funktionalitet.
Formål
At brugerne af offentlige digitale løsninger oplever et ensartet flow og funktionalitet, hvor det er relevant.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Det skal være nemt for brugeren at anvende selvbetjeningsløsningen. Du kan hjælpe brugerne ved i muligt omfang at strukturere løsningen efter samme flow og anvende samme funktionalitet, som i andre løsninger dine brugerne typisk anvender.

I den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening finder du en række principper for opbygning af et selvbetjeningsforløb. Her møder brugerne i det enkelte selvbetjeningsforløb Forberedelse, Kerne og Afrunding, således at brugeren ledes godt ind, gennem og ud af løsningen (se henvisning til referencearkitekturen nedenfor).
 

Opdel løsningen i logiske trin

Endvidere anbefales det, at løsningen inddeles i trin, som er logiske og giver brugerne et overblik. Målet er at gøre komplekse opgaver overskuelige for brugerne.
 

Anvend konsistent design

Du skal hjælpe brugeren ved at lave et konsistent design. Det kan du fx gøre ved altid at placere en ‘frem’- eller ‘næste’-knap det samme sted på siden, så brugerne ikke skal lede efter den samme knap flere steder. Du skal tydeligt vise, hvilke knapper der er positive og negative - fx ja- og nej-knapper eller bekræft- og annuller-knap. Bevar den samme placering af navigationselementer, så brugeren ikke bliver forvirret eller vælger en forkert knap.
 

Opsummering før afslutning
Indtastede oplysninger skal opsummeres for brugeren, inden løsningen afsluttes (dvs. inden en ansøgning, indberetning eller anmeldelse indsendes).
 
Tydelig information om afsender/ansvarlig myndighed
Afsenderinformation er vigtig for brugerne, fordi det giver dem mulighed for at vurdere sidens troværdighed. Det har også betydning for, om de ønsker at oplyse personlige oplysninger på siden. Vis, hvem der står bag løsningen, og derved modtager og behandler de afgivne data. Der er også vigtigt, at du angiver, hvor brugeren kan få hjælp, hvortil ændrede oplysninger kan sendes etc.
 

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvordan afsender skal fremgå, alt efter om din løsning er rettet mod borgere eller virksomheder.
 

Vis altid en kvitteringsside
Vis altid brugerne en kvitteringsside, når de har gennemført et forløb. På den måde sikrer du dig, at brugerne ikke er i tvivl om, at deres oplysninger er sendt afsted, og er undervejs i systemet. En kvittering kan leveres på mange måder, fx pr. sms, til Digital Post eller som en kvitteringsside sidst i løsningen - en side som skal kunne printes i et læsbart format og eventuelt videresendes som en e-mail, downloades og/eller gemmes. Kvitteringssiden skal indeholde:
 
  • ansvarlig myndighed
  • bekræftelse på at henvendelsen er modtaget
  • et referencenummer
  • hvornår der kan forventes et svar
  • hvor brugeren kan stille spørgsmål
  • opsummering af, hvad brugeren har indtastet
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Arkitekturguiden rummer yderligere information om opbygning af brugervenlige selvbetjeningsforløb.
Link til Arkitekturguidens information om opbygning af brugervenlige selvbetjeningsløsninger  

Den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening indeholder mere information om opdelingen af selvbetjeningsforløb i forberedelse, kerne og afrunding samt en række principper for offentlige selvbetjeningsløsninger.
Link til referencearkitekturen for selvbetjening
Krav/anbefaling
ANBEFALING