Body: 

  

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

De eksterne krav er ikke aftalt mellem de fællesoffentlige parter, men skal følges i det omfang, at lovgivning, aftaler eller lignende forpligter dig til det.
 

Titel
Krav fra eksterne kilder: Forvaltningsmæssige krav og forvaltningsskik - Fælles krav til digital løsninger
Beskrivelse
Løsningerne skal understøtte myndighedernes mulighed for at overholde gældende lovgivning, herunder relevante forvaltningsmæssige krav, der er relevante for digitale løsninger.
 
Uddybende beskrivelse og vejledning

Forvaltningsloven indeholder en række bestemmelser, som du skal være opmærksom på, når du udvikler en digital løsning.

 

Relevante bestemmelser

Forvaltningsloven indeholder eksempelvis bestemmelser om vejledningspligt, partsrepræsentation, partshøring, kvittering og identifikation, som din løsning skal understøtte, ligesom flow og sprog i løsningen skal efterleve retningslinjerne for god forvaltningsskik i forhold til den opgave, løsningen skal håndtere.


Hvis brugeren ligeledes modtager en afgørelse på sin sag, herunder blot en afvisning i løsningen, skal løsningen understøtte, at brugeren modtager en begrundelse og en klagevejledning.
 

Særlovgivning

Derudover kan der være særlige krav og eventuelt særlovgivning i forhold til forvaltningsrelaterede emner på de individuelle løsningsområder.
 

Orientér dig altid i forvaltningsloven

Det er derfor afgørende at afdække hvilke af forvaltningslovens bestemmelser og øvrige love, der er relevante for den konkrete løsning, allerede inden udviklingen påbegyndes.

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

På Ombudsmandens hjemmeside kan du finde mere information om de forvaltningsretlige krav til offentlige myndigheders it-løsninger (Folketingets Ombudsmand, 2014).
Link til Ombudsmandens hjemmeside med information om forvaltningsretlige krav til offentlige myndigheders it-løsninger


Ombudsmanden har desuden udarbejdet en vejledning i god forvaltningsskik, herunder eksempler på god forvaltningsskik og typiske fejl.
Link til Ombudsmandens vejledning i god forvaltningsskik