Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

De eksterne krav er ikke aftalt mellem de fællesoffentlige parter, men skal følges i det omfang, at lovgivning, aftaler eller lignende forpligter dig til det.
 

Titel
Krav fra eksterne kilder: Tilkobling til den danske eID-gateway - Fælles krav til digital løsninger
Beskrivelse
Digital identifikation udstedt i et andet EU-land skal kunne anvendes på grænseoverskridende tjenester. Det vil sige digitale løsninger, som kræver NemID, og som kan være relevante at anvende for borgere eller virksomheder fra andre EU/EØS-lande.
Uddybende beskrivelse

Hvis en selvbetjeningsløsning kan være relevant at bruge for virksomheder, der er etableret i andre EU- eller EØS-lande, eller borgere, der er bosiddende i andre EU- eller EØS-lande som defineret i eIDAS-forordningen, skal løsningen være tilkoblet den danske eID Gateway.

eID Gateway giver EU-borgere uden et dansk eID (NemID) mulighed for at identificere sig med henblik på at kunne logge ind i de tilkoblede selvbetjeningsløsninger.

Der er ikke krav om, at den udenlandske bruger skal kunne betjene sig digitalt. eIDAS-forordningen regulerer alene anerkendelse af eID på tværs af grænser, og stiller dermed krav om, at medlemsstaterne anerkender hinandens autentifikation.

Det er op til den enkelte myndighed at vurdere, om og i givet fald hvordan en borger, der har benyttet anden identifikation end NemID, mest hensigtsmæssigt bliver betjent efter autentifikation.
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Link til yderligere information om eID-gateway og den bagvedliggende EU-forordning på Digitaliseringsstyrelsens


Digitaliseringsstyrelsen har desuden udarbejdet vejledningsmateriale og information om politikker samt tilslutningsaftale.
Link til vejledningsmateriale og information om politikker samt tilslutningsaftale
 

Endvidere finder du også en række relevante spørgsmål og svar vedrørende eID-gateway på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
Link til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside med spørgsmål og svar på eID-gateway