Body: 

  

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

De eksterne krav er ikke aftalt mellem de fællesoffentlige parter, men skal følges i det omfang, at lovgivning, aftaler eller lignende forpligter dig til det.
 

Titel
Krav fra eksterne kilder: Webtilgængelighed - Fælles krav til digital løsninger
Beskrivelse

Løsningen skal kunne benyttes af brugere med funktionsnedsættelse, handicap eller kompenserende udstyr. Derfor skal den efterleve de fire principper for webtilgængelighed, som er:

  • opfattelighed, dvs. at oplysninger og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugerne på måder, som de kan opfatte.
  • anvendelighed, dvs. at brugergrænsefladekomponenterne og navigationen skal kunne anvendes.
  • forståelighed, dvs. at oplysningerne og betjeningen af brugergrænsefladen skal være forståelig.
  • robusthed, dvs. at indhold skal være robust nok til at kunne fortolkes stabilt af en bred vifte af brugeragenter, herunder teknologiske hjælpemidler.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Indholdet i din digitale løsning og interaktionen med den skal være opfattelig, anvendelig, forståelig og robust.

Løsningen skal kodes, så indholdet kan aflæses af forskellige kompenserende teknologier og programmer (fx browsere og skærmlæsere).

Den skal fx kunne anvendes af brugere, der:

  • ikke kan se og som derfor anvender en skærmlæser
  • ser dårligt og derfor anvender en meget høj grad af forstørrelse
  • ikke kan anvende en mus og derfor tabulerer sig gennem løsningen
  • ikke kan høre og derfor har brug for tekstning
  • er farveblind og derfor ikke kan afkode budskaber, der angives med farvevalg, fx rød-grøn
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Løsningen skal overholde Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer og de krav og tekniske specifikationer, der følger af den harmoniserede europæiske standard EN 301 549

Link til side med information om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside