Nummer: 
20
Regel: 

Betydningen af modellens navngivne elementer skal beskrives fyldestgørende og i et letforståeligt dansk.

Rationale: 

For at sikre at elementer anvendt i en model forstås på samme måde ved alle anvendelser, er det nødvendigt at gøre rede for betydningen ved fyldestgørende beskrivelse. Dette er grundlaget for en bred anvendelse og for minimering af fejltolkninger.

Implikationer: 

Reglen opfyldes ved at tilknytte en beskrivelse eller definition på dansk til alle navngivne modelelementer. Supplerende bemærkninger eller oplysninger kan eventuelt tilføjes som en kommentar, og ligeledes kan eksempler eventuelt angives.

Bemærk at denne regel sætter krav om tilstedeværelsen af en definition, og at regel 21 og 22 supplerer denne regel ved at sætte krav til selve udformningen af definitionen.

Elementegenskaberne 'definition', 'kommentar' og 'eksempel' anvendes:

Navn: definition
Anvendelsesnote: beskrivelse af betydningen af et begreb (7)
Udfaldsrum: tekst
Kilde: skos:definition- "a statement or formal explanation of the meaning of a concept"

 

Navn: kommentar
Anvendelsesnote: supplerende bemærkning eller oplysning vedrørende begrebet
Udfaldsrum: tekst
Kilde: rdfs:comment - "an instance of rdf:Property that may be used to provide a human readable description of a resource"

 

Navn: eksempel
Anvendelsesnote: typisk forekomst der beskrives for at forklare eller anskueliggøre
Udfaldsrum: tekst
Kilde: skos:example - "supplies an example of the use of a concept"

 

  • Begrebslister:   Udfyld 'definition' og evt. 'kommentar' og 'eksempel' iht. Bilag C
  • UML-modeller: Udfyld tagget 'definition (definition) og evt. 'comment' (kommentar)' og 'example (eksempel)' på modelelementet

 

I anvendelsesmodeller hvor man genbruger kernemodelelementer, har disse allerede en definition, som ikke må ændres eller tilrettes. Man kan dog, hvis der er behov for det, supplere med en 'anvendelsesnote' om hvordan elementet skal forstås netop i et pågældende datasæt eller det it-system hvor det skal anvendes.

Begrebsmodeller kan i nogle sammenhænge anvende helt ganske almensproglige begreber på en mere specifik måde – her kan anvendelsesnoten også skærpe modelleringen

Navn: Anvendelsesnote 
Anvendelsesnote: Note som beskriver hvordan et modelelement skal anvendes og forstås i en bestemt anvendelseskontekst
Udfaldsrum: tekst
Kilde: mdl:applicationNote - "note which describes how a vocabulary element should be applied and comprehended in a specific application context"

 

  • Begrebsmodeller og anvendelsesmodeller: Angiv oplysning om 'anvendelsesnote/applicationNote' på modelelementet såfremt der er behov for det
Eksempler: 
  • I begrebsliste: 'definition' = kraftværk som omdanner vindenergi til elektricitet