Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

 

Titel
Bestå den fællesoffentlige brugertest - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #8
Beskrivelse
Løsningen skal bestå den fællesoffentlige brugertest før løsningen sættes i drift.
Formål
Den fællesoffentlige brugertest er et redskab, der skal sikre, at selvbetjeningsløsninger fungerer efter hensigten, og at brugerne kan anvende løsningerne.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Som ansvarlig myndighed er det dit ansvar at sikre, at løsningen har bestået den standardiserede fællesoffentlige brugertest, før den gøres tilgængelig for brugerne. Brugertesten skal vise, at de relevante målgrupper kan gennemføre en relevant opgave i løsningen, med et minimum af spild og på en tilfredsstillende måde ved hjælp af løsningen.

Kravet om brugertest skal ikke ses som erstatning for brugerinddragelse og test i udviklingsfasen. For at løsningen bliver bedst mulig anbefales det, at brugerne løbende inddrages (se kravet om tidlig brugerinddragelse) under udviklingen af løsningen, og at brugerne tester løsningen i udviklingsfasen.
 

Fortsat vigtigt med brugerinddragelse
Den fællesoffentlige slutbrugertest er beregnet til at teste løsningen fra brugeren logger ind til brugeren afslutter ved at godkende de indtastede oplysninger. Det er desuden muligt, men valgfrit, at teste brugerens mulighed for at forberede sig før log-in samt de informationer, der er tilgængelige for brugeren efter, at brugeren har godkendt sine oplysninger i løsningen.
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Vejledning og værktøjer til den fællesoffentlige slutbrugertest:


Vejledning til identificering af målgrupper og hovedveje gennem løsningen:


Tillægsbeskrivelse (supplerende test) til den fællesoffentlige slutbrugertest, som tester brugerens vej ind og ud af den digitale løsning:

Krav/anbefaling

KRAV for obligatorisk digitale (både borger- og virksomhedsrettede) selvbetjeningsløsninger med undtagelse af selvbetjeningsløsninger som:

  • har færre end 1000 besøgende pr. år, eller
  • tidligere har bestået den fællesoffentlige brugertest før idriftsættelse (eksempelvis i en anden kommune) eller
  • digitaliserer en blanket inden for et område, hvor tilnærmelsesvis identiske blanketter tidligere er blevet digitaliseret af samme leverandør og har bestået den fællesoffentlige brugertest


Nationale portaler og de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter skal bestå en test på et sammenligneligt niveau.
 

ANBEFALING for øvrige løsninger.
Acceptkriterium
Løsningen har bestået den fællesoffentlige brugertest.