Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

De eksterne krav er ikke aftalt mellem de fællesoffentlige parter, men skal følges i det omfang, at lovgivning, aftaler eller lignende forpligter dig til det.
 

Titel
Krav fra eksterne kilder: Single Digital Gateway - Fælles krav til digital løsninger
Beskrivelse

Relevante grænseoverskridende tjenester (digitale løsninger), vejledninger og information skal være online tilgængeligt for EU-borgere og EU-virksomheder og udstilles via portalen YourEurope.

Formålet er at tilbyde borgere og virksomheder i EU online adgang til de oplysninger og selvbetjeningsløsninger, som er nødvendige for, at de kan udøve deres rettigheder på det indre marked på lige fod med nationale borgere.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan de danske myndigheder skal implementere forordningen. Dette vil ske i god tid forud for implementeringsfristerne.
Uddybende beskrivelse og vejledning
Single Digital Gateway-forordningen forudsætter, at de relevante vejledninger og selvbetjeningsløsninger er tilpasset og tilgængelige via YourEurope (eller at der er udviklet en alternativ løsning), således, at EU-borgere og EU-virksomheder kan gennemføre deres ærinder hos de offentlige myndigheder digitalt på lige fod med nationale borgere.
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen vil snarest muligt udarbejde informationsmateriale om danske myndigheders implementering af forordningen.

På EU-kommissionens hjemmeside er der flere oplysninger om Single Digital Gateway-forordningen.
Link til EU-kommissions hjemmeside med information om Single Digital Gateway-forordningen